Thursday, 27 July 2017

21 dae van DEURBRAAK - Dag 1

Dag1 - VOORBEELD VAN ‘n DEURBRAAK

Gen 38:29  Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore! En sy sê: Hoe kragtig het jy DEURGEBREEK! En hulle het hom Peres genoem.

GEN 38:29   Maar toe trek hy sy hand terug en sy broertjie kom. Toe sê sy: "Jy het met krag VORENTOE GEKOM." Hy is toe Peres genoem. (NV)
  
Gen 38:29  But he drew back his hand, and behold, his brother was born first. And she said, What A BREAKING FORTH you have made for yourself! Therefore his name was called Perez [breaking forth]. (AMPL)

Betekenis van die Naam: “PERES” = Grieks/Greek = “perets” - ‘n breuk (a break) - breach, om deur te breek (breaking forth).
Afgelei van /  Derived from – “pârats” = om uit te breek  ( to break out)  ; om ‘n breek te maak, (make a breach),  om weg te breek (break away), af te breek (break down), om deur te breek ( to break forth) om uit te bars,( to burst out ) om uit te sprei ( to spread) ,  to scatter, to urge.

Hoe kan ons  “kragtig deurbreek” , en met krag vorentoe kom , uitkom, deurkom, opkom of oorkom? 

VEREISTES VIR ‘n DEURBRAAK
Wat kan en moet ek en jy doen om ‘n deurbraak te beleef ?
1.       GLO WAT HY GESê HET –
Mat 28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.
Mat 28:18 …. Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

2.       GLO WIE HY IS en WAT HY KAN DOEN  –
Heb 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.

3.       VAS en GEBED
Mat 17:21  Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie.
Jak 5:16  ….. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.
(AMP)  ….. The earnest (heartfelt, continued) prayer of a righteous man makes tremendous power available [dynamic in its working].


GEBED : Here ek maak my gereed vir ‘n deurbraak , sal U my ontmoet sodat my deurbraak ‘n werklikheid kan word?

No comments:

Post a Comment