Thursday, 27 July 2017

21 dae van DEURBRAAK - Dag 2

Dag 2 - 'n GESLOTE HEMEL


Daar is gewoonlik net 2 REDES VIR ‘n GESLOTE HEMEL –
1)                        Wanneer God wat dit toelaat.
2)                        Wanneer Demoniese magte heers.

1.   Wanneer God dit toelaat

2Kron 7:13 As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder my volk stuur,
2Chron 7:13  If I shut up heaven so no rain falls…….
SHUT UP - Hebrew-“âtsar = to inclose; to hold back;   to maintain, to rule, to assemble: -  to prevail, to recover, to refrain from , to restrain, to shut (up), to slack, to withhold

Hoekom sal God dit wil doen of toelaat?
·      1Kon 8:35  As die hemel toegesluit bly, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen U gesondig het,
·      O.V - Deu 11:16-18 Neem julle in ag dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig, 17 en die toorn van die HERE teen julle ontvlam en Hy die hemel toesluit, sodat daar geen reën is en die aarde sy opbrings nie gee nie,
·      Psa 107:34 Hy maak vrugbare grond brak oor die slegte dade (boosheid) van dié wat daar woon.

WAT MOET ONS DOEN ?
2Ch 7:14 en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë,

1.                   VEROOTMOEDIGING2Kron 7:14 …en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig…
Lees ook: 2Ch 12:7 En toe die HERE sien dat hulle hul verootmoedig,
2.                   GEBED - …enkel / gesamentlik…1 Kings 8:35 / 2 Kron 7:14
2Ch 33:12 Maar in sy benoudheid het hy die aangesig van die HERE sy God om genade gesmeek
3.                   BELYDENIS …..en u Naam bely  …
1Joh 1:9  …. As ons ons sondes bely …..
4.                   GOD SE AANGESIG SOEK – 2 Kron 7:14
1Ch 16:11 Vra na die HERE en sy sterkte; soek Sy aangesig altyddeur.
5.                   BEKERING …….hulle sonde hul bekeer, omdat U hulle verootmoedig,
Open 3:19  Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.

WAT GOD SAL DOEN
…..dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. D.w.s (1) Ons GEBED VERHOOR – (2) Ons SONDE VERGEWE, en (3) Ons LAND (SITUASIE) GENEES

GEBED: Vader ek verootmoedig myself voor U, ek bid dat U die hemel bo my sal open; Amen

No comments:

Post a Comment