Thursday, 27 July 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag 6

Dag 6 - As ek MISLUKKING in die Gesig staar 


Voel dit vir jou asof jy nooit gaan sukses behaal nie ? / Does it feel like you’ll never succeed?
Voel dit vir jou asof ander mense jou spot ? / Do people jeer and onlookers mock?
Voel jy soos ‘n mislukking ? / Do you feel like failure is impending, and final?


JY IS VERKEERD!!! / YOU ARE WRONG !!!

WANNEER ONS ‘n VISIOEN HET OM IETS TE DOEN EN DAAR AANHOUDEND TEENKANTING IS, WAT VERHINDER DAT ONS ‘n SUKSES MAAK
Neh 6:15-16  En die muur is voltooi …..  En toe al ons vyande dit hoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword en neerslagtig gevoel, en hulle het erken dat hierdie werk DEUR ONSE GOD GEDOEN IS.

WANNEER ONS ‘n BERG BELEEF
 Sag 4:6-9  Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik: NIE DEUR KRAG OF DEUR GEWELD NIE, MAAR DEUR MY GEES, sê die HERE van die leërskare.  7  Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal jy tot ‘n gelykte word! En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: Genade, genade oor hom!  8  En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê:  9  Die hande van Serubbábel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi; dan sal jy weet dat die HERE van die leërskare my na julle gestuur het.

  1. WEES VERSIGTIG WAT JY DINK – NEEM JOU DENKE GEVANGE
Pro 23:7 Want soos hy in sy siel bereken, so is hy; …. (AMP)  For as he thinks in his heart, so is he. …
LEES OOK : Heb 4:12 ; 2 Kor 10:5

  1. WEES VERSIGTIG WAT IN JOU HART AANGAAN – MOENIE REAGEER OP GEVOEL/ EMOSIE NIE
Spr 4:23  Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.
Psa 37:4  en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. ….  

  1. WEES VERSIGTIG WAT JY PRAAT – NEEM BEHEER VAN JOU TONG
Psa 19:14  (19:15) Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser! …

  1. BELY GOD SE WOORD
Phi 4:13  Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.


GEBED : DANKIE HERE DAT EK NIE ‘n MISLUKKING IS NIE, MAAR EK VRA DAT U MY HELP OM SUKSESVOL TE WEES.


A Prayer When It Looks Like You Have Failed
By Rev. Robert H. SchullerFailure doesn't mean I'm a failure. - It does mean I haven't yet succeeded.

Failure doesn't mean I have accomplished nothing. - It does mean I have learned something.

Failure doesn't mean I have been a fool.  - It does mean
I had enough faith to experiment.

Failure doesn't mean I've been disgraced. - It does
mean I dared to try.

Failure doesn't mean I don't have it. - It does mean
I have to do something in a different way.

Failure doesn't mean I am inferior.- It does mean
I am not perfect.

Failure doesn't mean I've wasted my life. - It does mean
I have an excuse to start over again.

Failure doesn't mean I should give up. - It does mean
I must try harder.

Failure doesn't mean I'll never make it. - It does mean
I need more patience.

Failure doesn't mean you have abandoned me. - It does mean
you must have a better idea!

Amen.

No comments:

Post a Comment