Thursday, 27 July 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag 7

Dag 7 - Lyk my DIT IS TE LAAT


WAT OM TE DOEN WANNEER DIT LYK OF DIT TE LAAT IS
Die horlosie, oftewel TYD kan partykeer ons grootste vyand wees ; God is egter BUITE tyd en ruimte, en MY AFSNYDATUM is NIE Syne nie ; My tyd is NIE SY tyd nie, en my “HOE” is ook nie noodwendig SY “HOE” nie.
Die koortjie wat ons sing , beskryf dit die beste:
DON’T GIVE UP, YOUR’e ON THE BRINK OF A MIRACLE
DON’T GIVE UP, GOD IS STILL ON THE THRONE
DON’T GIVE UP, YOUR’e ON THE BRINK OF A MIRACLE
DON’T GIVE UP , REMEMBER YOU ARE NOT ALONE

1.       Soos Abraham toe Hy en Sarai te oud raak – EN DIT NIE LYK OF DIT BINNE MY VERMOë GAAN WEES NIE.
God het ‘n doel met ‘n Vertraging (Gen.16:1: “Maar Sara het steeds nie kinders gebaar nie…”)
Ons moet pasop om NIE ‘n ISMAEL te kweek omdat ons NIE kan WAG vir ISAK nie. Gen 16:2  En Sarai het vir Abram gesê: Jy weet, die HERE het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin; miskien sal ek uit haar gebou word. En Abram het na Sarai geluister.
JOU DEURBRAAK KOM DEUR “GEDULD”
2.       Soos Jairus , toe sy dogtertjie siek is en op sterwe lê -  EN DIT LYK NIE OF GOD BETYDS GAAN WEES NIE.
Luk 8:49-50  Terwyl Hy nog spreek, kom daar iemand van die owerste van die sinagoge se huis en sê vir hom: U dogter is dood, moenie die Meester lastig val nie.  50  Maar toe Jesus dit hoor, antwoord Hy hom en sê: Moenie vrees nie. Glo net, en sy sal gered word.
PASOP OM NIE TE LUISTER NA ANDER NIE ….
JOU DEURBRAAK KOM DEUR GELOOF
3.          Soos Lasarus ;  en dit lyk of die Here REEDS (4dae) te laat is
Joh 11:17  Toe Jesus dan gekom het, het Hy gevind dat hy al vier dae in die graf was. …. Joh 11:25  Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; …..
Joh 11:40  Jesus sê vir haar: Het Ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie?
WAT MOET ONS DOEN ?
Gal 6:9  En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie…. “AND LET US NOT GROW WEARY while doing GOOD, for in DUE season, we SHALL reap IF we do not lose heart” (Galatians 6:9).
Heb 10:35  Werp dan julle vrymoedigheid, wat ‘n groot beloning het, nie weg nie.
Heb 10:36  Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry.

GEBED : Dankie Vader dat volgens Hebr  13:5, U ons NOOIT sal begewe ofverlaat nie ; Here help my om GEDULDIG te wag op my DEURBRAAK , maar ek vra dat U speodig sal opdaag sodat ek nie MOEDELOOS word en VOORTYDIG opgee nie. 

No comments:

Post a Comment