Thursday, 27 July 2017

21 dae van DEURBRAAK - Dag 8

Dag 8 - HOPELOSE SITUASIE

SKRIFGEDEELTE : Gen 38:29  Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore! En sy sê: Hoe kragtig het jy deurgebreek! En hulle het hom Peres genoem.
WANNEER HET ONS ‘n DEURBRAAK NODIG ? -

WANNEER ONS SITUASIE HOPELOOS LYK !!!
ONS LEES in Luk 24:13  En twee van hulle was dieselfde dag op pad na ‘n dorp wat agt myl van Jerusalem af was, met die naam van Émmaüs.    En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle Hom nie kon herken nie.    En Hy sê vir hulle: Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en WAAROM IS JULLE BEDROEF?
Luk 24:21  En ONS HET GEHOOP dat dit Hy was wat Israel sou verlos; maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag vandat dit plaasgevind het.

"ONS HET GEHOOP", vertel hulle aan Jesus, en hulle het nie eens geweet dat hy naby was nie. 
As jou situasie hopeloos lyk , sal jy verbaas wees om te weet dat Christus naby jou is. Hy is IN jou.
En die deurbraak is oppad.
Het jy al ooit gevoel jou situasie is hopeloos? Miskien het jy 'n slegte diagnose ontvang van die dokter of is van 
jou werk af gelê. Wanneer jou hoop verpletter is, is dit so moeilik om te herstel. 
Selfs kinders voel partykeer hopeloos. - bv: 
Uit gebroke huise, leerprobleme, boelies by die skool  - daar is baie redes waarom kinders
se hoop in God herstel moet word. WAT VAN JOU, WAAR IS JOU HOOP?
 
Ons wil kla soos Jeremia - Klaagl 3:17-18 Hy het alle rus van my af weggeneem; ek het al vergeet van voorspoed. 18 Ek het gedink dit is klaar met my en (klaar ) met MY HOOP OP DIE HERE.

1.       HERSTEL JOU HOOP IN WIE HY IS
Klaagl 3:24-25  Die HERE is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop.  25  Goed is die HERE vir die wat OP HOM HOOP, vir die siel wat Hom soek.
CHRISTUS ONS HOOP
1Tim 1:1  Paulus, ‘n apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God, ons Verlosser, en van die Here JESUS CHRISTUS, ONS HOOP,

2.       HERSTEL JOU HOOP IN WAT HY KAN DOEN
Psa 33:20 - (AMP)  Our inner selves wait [earnestly] for the Lord; He is our Help and our Shield.
(ANT) Ons vertrou op die Here: Hy is ons hulp en ons beskermer.
(CEV)  We depend on you, LORD, to help and protect us.
(GNB)  WE PUT OUR HOPE IN THE LORD; he is our protector and our help.

3.       KRY JOU HART en GETUIENIS REG
1Pet 3:15  Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis OMTRENT DIE HOOP WAT IN JULLE IS, met sagmoedigheid en vrees;

GEBED :  Here ek verklaar vandag U IS MY HOOP, dankie dat U my GOD is en dat MY HOOP nie verydel is nie.

BONUS:
PAULUS BESKRYF HOE ONS WAS SONDER CHRISTUS
Eph 2:12  dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.

ABRAHAM SE HOOP
Rom 4:18  Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was: So sal jou nageslag wees.
Psa 33:18  Behold, the Lord's eye is upon those who fear Him [who revere and worship Him with awe], who wait for Him and hope in His mercy and loving-kindness,

LEES DIE VOLGENDE :
Psa 39:7  (39:8) En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U.

Psa 119:166  - o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie.

Psa 130:5  Ek wag op die HERE; my siel wag, en ek hoop op sy woord.

Psa 146:5  Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God,

Psa 147:11  Die HERE het ‘n welgevalle in die wat Hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________

No comments:

Post a Comment