Monday, 31 July 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag 9

Dag 9 - DIE GOD VAN MY DEURBRAAK

1Kron  14:11  En toe hulle optrek by Baäl-Pérasim, het Dawid hulle  (FILISTYNE) daar verslaan, en Dawid het gesê: God het deur my hand deur my vyande gebreek soos water deurbreek; daarom het hulle dié plek Baäl-Pérasim genoem.
AMPL - 1Ch 14:11  So [Israel] came up to Baal-perazim, and David smote [the Philistines] there. Then David said, God has broken my enemies by my hand, like the bursting forth of waters. Therefore they called the name of that place Baal-perazim [Lord of breaking through].
MESSAGE - 1Ch 14:11  David attacked at Baal Perazim and slaughtered them. David said, "God exploded my enemies, as water explodes from a burst pipe." That's how the place got its name, Baal Perazim (Baal-Explosion).

WAT en WIE is jou vyand vandag ? WIE IS DIE FILISTYN IN JOU LEWE?
Let op die volgende:
1.              GOD WIL JOU GEBRUIK  om ‘n deurbraak te verkry -        1Kron 14:11God het deur MY hand deur my vyande gebreek.
2.              MAAR DIE OORWINNING  IS SYNE? - GOD het deur my hand deur my vyande gebreek…God se inisiatief- Hy moet die EER kry. Ek sy medewerker.
3.              Die Plek se naam is genoem “ BAAL PERASIM “ – ( beteken “ HERE WAT DEURBREEK“ d.w.s God is die “Groot-deurbreker “(Baal-Perasim), en ons is klein deurbrekers (Peres)
4.              ONTHOU : Matt 11:12 – die Koninkryk breek vir homself ‘n pad oop…. mense wat hulle kragtig INSPAN neem dit in besit ---- bestormers gryp dit met geweld ?
5.       Ek GLO God, WAAG UIT  en  _VERTROU__ God om bonatuurlike deurbraak te bring.
HOE ONS DIE DEURBRAAK VERKRY ?

1.       LEES en GLO en GEBRUIK DIE WOORD  ( 2 Tim 3:16-17)
2Tim 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,
2Tim 3:17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.
2.       JOU BELYDENIS ( Rom 10:8-10 ) ;
Rom 10:8-10  Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig:  9  As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;  10  want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.
3.       GELOOF – Heb 11: 1  en  vers 6
Heb 11:1  Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
Heb 11:6  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.


GEBED:  Dankie Dat U die God is wat my die deurbraak laat verkry ; 

No comments:

Post a Comment