Wednesday, 2 August 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag 10

Dag10 -  Hindernisse tot my DEURBRAAK

6 Hindernisse wat my deurbraak verhinder
Ons hindernisse mag egter ook die teelaarde word vir ‘n deurbraak ; Dit vereis egter MOED en DEURSETTINGSVERMOë om die volgende te oorkom :   

1.         Ons TRADISIES  / Our _TRADITIONS___. Mark 7:1-23
Mar 7:13  So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het; en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie.
Ons tradisies kan gevorm wees deur ons Geboorte-erfenis; Opleiding en Ondervindings. En dit kan ons verhinder om te glo wat in God se Woord staan.

2.         Ons ONWAARDIGHEID / Our __UNWORTHINESS__. Mark 7:24-30
Mar 7:27  Maar Jesus sê vir haar: Laat eers die kinders versadig word; want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie.
Somtyds kan ons gebrek aan selfbeeld en selfs die duiwel ons ook onwaardig laat voel en dat ons nie waardig God se voorsiening en waardig ‘n deurbraak is nie.

3.         Ons DOOFHEID - Mark 7:31-37
Mar 7:32  Toe bring hulle na Hom ‘n dowe wat swaar praat, …..
Act 28:27  Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.
Rom 10:17 leer ons GELOOF kom deur die GEHOOR  ….en ons geestelike DOOFHEID  verhinder ons GELOOF en dit verhinder ons DEURBRAAK

4.         Ons GEBREK aan BRONNE  - Mark 8:1-21
Mar 8:5  Toe vra Hy hulle: Hoeveel brode het julle? En hulle sê: Sewe.
Mar 8:9  En die wat geëet het, was omtrent vier duisend. …..
Ons moet nie toelaat dat ons gebrek aan bronne ons deurbraak verhinder nie, maar DIT WAT ONS HET, moet ons IN SY HANDE PLAAS , en dan is deurbraak moontlik

5.         Ons BLINDHEID -  Mark 8:22-26
Mar 8:18  Het julle oë en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie?
Mar 8:22  En Hy het in Betsáida gekom, en hulle het ‘n blinde man na Hom gebring ….
Laat toe dat die Here jou Geestelike Blindheid genees , sodat jy Hom kan sien, Sy plan kan sien, Sy krag kan sien en so ook jou deurbraak.
LEES ; Efes 1:18-20 ; 2 Kon 6;17

6. Ons SELFGESENTREERDHEID / SELFSUGTIGHEID - Mark 8:27-38
Mar 8:32-33  En hierdie woord het Hy ronduit gespreek. En Petrus het Hom opsy geneem en Hom begin bestraf.  33  Maar Hy het Hom omgedraai, en terwyl Hy sy dissipels aankyk, het Hy Petrus bestraf en gesê: Gaan weg agter My, Satan! Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar dié van die mense.


GEBED: Here ek bring my hindernisse voor U en vra U om dit te verwyder sodat ek my deurbraak kan verkry

No comments:

Post a Comment