Thursday, 3 August 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag 11

Dag 11 -  Die PAD van DEURBRAAK

Die Vraag: Hoe gebeur ‘n deurbraak? 
Die antwoord: Die PAD van ‘n deurbraak sluit die volgende in….

1.         ‘n __SOEWEREINE___ werk van God IN DIE WÊRELD.  
Job 42:2  Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.
Hag 2:21 Spreek met Serubbábel, die goewerneur van Juda, en sê: Ek sal die hemel en die aarde laat bewe. Hag 2:22 En Ek sal die koningstrone omverwerp en die mag van die heidense koninkryke verdelg; en Ek sal die strydwaens en die wat daarop ry, omverwerp, en die perde en hulle ruiters sal val, die een deur die swaard van die ander.

 • God gebruik baie keer UITERLIKE DRUK -  Soos ‘n vyand
 • God gebruik baie keer INNERLIKE VERVAL - Soos om Sy seeninge te weerhou.
 • God gebruik selfs Globale Krisisse. – Soos om die Hemel toe te sluit.

 1. ‘n  __SOEWEREINE____ werk van God IN SY MENSE
Act 3:9  En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys.
Act 3:10  En hulle het hom herken, dat dit hy was wat by die Skone Poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het.

 • Indiwiduele deurbrake – d.w.s in GELOWIGES
 • Groep deurbrake – d.w.s in bv: SELGROEPE
 • Kerk deurbrake – d.w.s in die GEMEENTE
 • Deurbrake in die Omgewing  - d.w.s in die GEMEENSKAP
 • Nasies getransformeerd – GLOBAAL

 1. The __SOEWEREINE____ werk van God DEUR Sy mense.
Act 9:40  En Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en gesê: Tabíta, staan op! En sy het haar oë oopgemaak; en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit.
Act 9:42  En dit het bekend geword in die hele Joppe, en baie het in die Here geglo.
 • Kennis van en Liefde vir my buurman
 • Medewerkers / kollegas  bemerk uitnemendheid, integriteit, en opregte belangstelling.
 • Gemeenskap se grootste behoeftes aangespreek
 • Stede sien 10% groei in siel wat tot bekering kom
 • Transformasie van Opvoedkundige, Regerings, Korporatiewe, en Vermaaklikheid’s kulture

Jer 1:10  See what I've done? I've given you a job to do among nations and governments--a red-letter day! Your job is to pull up and tear down, take apart and demolish, And then start over, building and planting."


GEBED: Dankie Here vir U werk in die wereld; IN en DEUR  my , In ons selgroep en gemeente. Gebruik ons vir deurbrake in ander se lewens. 

Bonus: 
The Journey to Breakthrough

• We must believe God is good for breakthrough to begin.

• We must “make room” for breakthrough by removing the idols in our lives.

Fear keeps us from “stepping out” to unleash God’s power into impossible situations.

• “Stepping out” requires courage; the power to act despite our fears.

Courage demands faith; that God will do what He has promised.

Faith is the result of seeing Jesus “up close” and for who He is.

Prayer is God’s invitation to see Jesus “up close” and believe He will do the impossible for you.

Fasting is choosing to remove whatever distracts us from seeing and experiencing Jesus
for who He is.

No comments:

Post a Comment