Friday, 4 August 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag 12

Dag 12 -  van SWAKKELING tot DEURBREKER

Jesus leer ons,  “OM UIT TE WAAG”, die geheim is om“OP TE KYK.”
Lees : Mark 8:17 – 9:29

  • Die VRAAG om te VRA-  Mark 8:27  (WIE IS HY VIR MY ?)
        Mar 8:27 En Jesus en sy dissipels het uitgegaan na die dorpe van Cesaréa-Filíppi; en op die pad vra Hy sy dissipels en sê vir hulle: Wie sê die mense is Ek?

  • Die ROETE wat ons moet NEEM - Mark 8:34 (VOLG HOM)
        Mar 8:34 En toe Hy die skare saam met sy dissipels na Hom geroep het, sê Hy vir hulle: Wie agter My aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en My volg.

  • Die VISIE wat ons moet KRY  - Mark 9:2 ( OPENBARING)
        Mar 9:2 En ná ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op ‘n hoë berg in die eensaamheid geneem; en Hy het voor hulle van gedaante verander,

Mar 9:7 En daar kom ‘n wolk wat hulle oordek; en uit die wolk kom ‘n stem wat sê: Dit is my geliefde Seun, luister na Hom!

Die Analise
1.  VREES verhinder ons om  “__UIT TE WAAG__ sodat God se Krag in Onmoontlike situasies vrygelaat kan word.

2. “Om “UIT TE WAAG” vereis __WAAGMOED__; d.w.s DIE KRAG OM OP TE TREE tenspyte van jou Vrese.

3. WAAGMOED vereis _GELOOF__ dat God sal doen wat Hy Beloof het Hy sal doen .
Heb 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

4. GELOOF is die resultaat van ‘n  __OPENBARING__ van WIE Jesus is.

Mat 28:17-18 En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel. 18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

5. GEBED is God se _UITNODIGING_ om ‘n openbaring van Jesus te kry en God te glo vir die ONMOONTLIKE.

6. Om te VAS is ons vrywillige besluit om ALLES te verwyder wat ons __VERHINDER____ om Jesus te sien en te ervaar vir wie Hy werklik is..

GEBED:  Dankie Vader dat U my transformeer van swakkeling tot deurbreker

No comments:

Post a Comment