Friday, 4 August 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag 13

Dag 13 - 'n DEURBREKER VROU (1)

Mat 15:22  En ‘n Kananése vrou (Siro–Finiese / Griekse) het van daardie gebied gekom en na Hom geroep en gesê: Wees my barmhartig, Here, Seun van Dawid! My dogter is erg van die duiwel besete.
Die Dogter was DUBBEL ONREIN
a.              Sy was ‘n NIE JOOD –
b.             Sy was DUIWELS BESETE -

DEURBRAAK DEUR VERWERPING:
a.    Word GEIGNOREER - Mat 15:23  Maar Hy het haar nie ‘n woord geantwoord nie.
b.    DISSIPELS WOU HAAR WEGSTUUR - Toe kom sy dissipels nader en vra Hom en sê: Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan.
c.    NIE GOD SE FOKUS PUNT NIE - Mat 15:24  Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.
_________________________________________________________
HAAR 2de PROBEERSLAG OP ‘n DEURBRAAK - Mat 15:25  Daarop kom sy en val voor Hom neer en sê: Here, help my!

d.    Sy WORD AS ‘n HOND BESKOU - Mat 15:26  Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie.
Hy noem die vrou per implikasie 'n waardelose hond ("kunariois" is 'n klein hondjie - wat ons 'n "skootsitter" sou noem).  In Joodse literatuur is honde in die reël as negatief en onrein beskou en was "hond" 'n skelnaam vir heidene.  Anders as die Jode wat "kinders" is, was sy volgens Jesus dus as 'n heiden, 'n hond gereken.

DIE ANTWOORD VAN ‘n DEURBREKER - Mat 15:27  En sy sê: Ja, Here, maar die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval.


DIE BELONING VAN ‘n DEURBREKER - Mat 15:28  Toe antwoord Jesus en sê vir haar: o Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie oomblik af.

Het SY opgehou as gevolg van die struikelblokke . NEE !! SY IS ‘N DEURBREKER  -  SY IS BEREID OM KRUMMELS TE EET – SOLANK GOD NET INGRYP !!

GEBED : Vader dankie vir Jesus en dit wat Hy kom doen het. Help my op nie op te gee TOTDAT ek my deurbraak verkry het nie. 
BONUS:
WHAT WE CAN LEARN
 1.  COURAGE. Given her position as a foreigner and as a woman, it took phenomenal courage on her part to decide to take on the all-Jewish and all-male company of Jesus and his disciples.
2. FOCUS  - what the civil rights movement calls “keep your eyes on the prize.”
3. Her courage and her REFUSAL TO TAKE NO FOR AN ANSWER finally paid off.
4. Her REFUSAL TO TAKE OFFENSE gave her the breakthrough.
LEES OOK :
Matt 11:6
Luk 7:23
Matt 13:57
Jak 1:19
Luk 18:8  Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

No comments:

Post a Comment