Sunday, 6 August 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag 14

Dag 14 - 'n DEURBREKER VROU (2)

DIE SITUASIE : Mar 5:25  En ‘n sekere vrou wat twaalf jaar lank bloedvloeiing gehad het  Mar 5:26  en veel onder baie geneeshere gely en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het,
·         Was sy in ‘n Doodloopstraat ?
·         Was sy op soek na die onmoontlike ?
·         Was sy bang dit is al te laat ( 12 jaar) ?
·         HET SY ‘n DEURBRAAK NODIG GEHAD ?

DESPERATE SITUASIES VRA VIR DESPERATE METODES – Dit is gewoonlik wat nodig is vir ‘n DEURBRAAK
a.              Mar 5:27  het van Jesus gehoor  ( GEHOOR en GEGLO)
Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.
b.              Mar 5:28  want sy het gesê: As ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. ( SELF-MOTIVERING & BEPLANNING)
Rom 10:8  Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig:
Gehoor
Geglo
Gespreek
Gedoen

c.        en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak;  (GEDOEN)                        ….. ( want Geloof sonder Dade is dood)

d.       Mar 5:29  En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. (DEURBRAAK)

·         DEURBREKER  HET ‘n MENTALITEIT  wat  RESULTATE  VERKRY
Mar 5:30  En dadelik toe Jesus in Homself die krag gewaarword wat van Hom uitgegaan het, draai Hy Hom om onder die skare en sê: Wie het my klere aangeraak?  Mar 5:31  En sy dissipels antwoord Hom: U sien dat die skare U verdring, en U sê: Wie het My aangeraak? 
SY MOES JESUS AANGERAAK HET OP ‘N ANDER WYSE AS DIE ANDER…
Luk 8:46  Maar Jesus antwoord: Iemand het My aangeraak, want Ek het gemerk dat krag van My uitgegaan het.

·                         DEURBREKERS IS DEURDRINGEND IN BEGEERTE 
Luk 8:47  En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor Hom neer en vertel Hom voor die hele volk OM WATTER REDE sy Hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het.

·                         DEURBREKERS IS “ IN-BESIT-NEMERS” DEUR GELOOF
Mar 5:34  En Hy sê vir haar: Dogter, JOU GELOOF HET JOU GERED. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees.
Luk 8:48  And He said to her, Daughter, your faith (your confidence and trust in Me) has made you well! Go (enter) into peace (untroubled, undisturbed well-being).

GEBED :  - Dankie Here vir ‘n voorbeeld van ‘n deurbreker wat ons kan navolg; Here help my om ook so ‘n groot geloof te openbaar.


No comments:

Post a Comment