Wednesday, 9 August 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag 17

Dag 17 -  Finansiele DEURBRAAK (Deel1)

God se Woord verskaf die sleutel tot een van die grootste geheimenisse van die lewe : 

Psa 96:7-8 GEE aan die HERE, o geslagte van die volke, gee aan die HERE eer en sterkte. 8 GEE aan die HERE die eer van sy Naam, bring offers en kom in sy voorhowe…… .AMPL - Psa 96:8  GIVE to the Lord the glory due His name; bring an offering and come [before Him] into His courts.

·      GEE maak ons ​​aanbidding volkome:

·       GEE is die sleutel tot sukses en finansiële deurbraak!

·       GEE is eenvoudig GOD SE BEGINSEL wat gewerk het sedert die begin van die tyd. (Dit is nie 'n foefie nie ;  
Dit is nie die nuutste gier nie.)
Vandag verstaan baie van die top korporatiewe bestuurders ​​hierdie beginsel , selfs diegene wat nie gegrond is in die 
Woord nie. Hulle boefen die BEGINSEL . 
Dieselfde geld vir die beste politieke leiers en hoë presteerders.
·       Sukses en GEE gaan hand aan hand .
·       Die ware geheim is egter nie net GEE nie . Dit is GEE volgens God se plan. 
LEES WEER Psalm 96
·       Om te GEE, VERHEERLIK die Here  -  Elke keer as jy LOF bring en  “tasbare geskenke”, dan gee jy God die eer.
Die Bybel is gevul met getuienisse van die mense wat gebring wat hulle het in hulle hande-klein en groot-en is geseën 
met oorweldigende oorvloed. Dit is egter nie AL rede om te GEE nie.

·      GEE vestig God se gesag in ons lewe en ons onderdanigheid aan God se plan vir ons lewe.
Voorbeeld van Abraham - Gen 14:20 En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe GEE hy hom (Melgisedek)die tiende van alles.
Abraham het verstaan wat nodig is vir ons in staat stel om behoorlik in God se teenwoordigheid te kom. 
Dit was 400 jaar voor die WET gegee is aan Moses. 
 
·         GEE is ‘n bewys van ons GEHOORSAAMHEID - Mal 3:8-10 Mag ‘n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe. 9 Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie!  10 Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.
 
God se beginsels werk ,  en HY VRA 3 “G’s 
·      GETROUHEID – Want ek kan nooit meer GEE as wat God kan gee nie en ek moet GETROU wees.
·      GEHOORSAAMHEID – Want God het so gesê, en my Gehoorsaamheid is die bewys van my Liefde vir Hom.
·      GELOOF -  Want dit is wat God behaag , en God sal ons nie teleurstel nie.

God se opdrag (of versoek) sluit ‘n belofte in
Luk 6:38 GEE, en aan julle sal GEGEE word. ‘n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.
VOORBEELD:
Vrou by die put - Joh 4:10 Jesus antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: GEE vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water GEGEE het.


GEBED: Dankie Vader dat U my in staat stel om te GEE, dankie vir my finansiele deurbraak 

2Kor 9:6&7 Maar dink daaraan: “Wie spaarsaamlik saai, sal spaarsaamlik maai, en wie volop saai sal volop maai”
(7) Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie et droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief!
(10) Mag Hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem.

No comments:

Post a Comment