Friday, 11 August 2017

21 Dae van DEURBRAAK- Dag 19

Dag 19 -  DEURBRAAK in BESIGHEID

2Kron 31:21 En in elke werk wat hy begin het ….het hy met sy hele hart gehandel en voorspoed gehad. 
2Ch 31:21 - He was successful, because everything he did … he did in a spirit of complete loyalty and devotion to his God.Daar is baie mense in die liggaam van Christus wat finansieel sukkel met hul besighede.
Sommige oorweeg selfs om af te skaal of werknemers af te lê as gevolg van die finansiële situasie wat hulle in die gesig staar.
Soos gesê in DAG 4, …”   Jy’t die Woord van God nodig: (2 Tim 3:16-17)
(1)Lees dit;  
(2)Bestudeer dit; 
(3)Memoriseer dit;
(4)  Mediteer dit.
 Die Here sal jou 'n manier wys om uit jou huidige situasie te kom sodat alles ten goede meewerk (Rom 8:28)
Deu 8:18 Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat Hy sy verbond kan bevestig wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het, soos dit vandag is.
(CEV)  Instead, remember that the LORD your God gives you the strength to make a living. That's how he keeps the promise he made to your ancestors.
(NAV) ~ "Onthou die Here jou God. Hy is die een wat jou krag gee om suksesvol te wees, .......
Ons wil ook voorstel dat jy 'n geruime tyd sal vas terwyl jy bid, gedurende die proses sodat jy duidelik kan hoor wat die 
Here vir jou sê oor hierdie saak  
(Matt 17:21) "Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie."
Wat staan jou te doen :  
·                           Bid vir WysheidJak 1:5
Spreuke 24: 3-4 - Deur wysheid word 'n huis gebou, en deur verstand word dit bevestig; en deur kennis word die kamers
 vol sal word met allerhande kosbare en lieflike goed.
·      Werk hard –  God sëen harde werk – Spr 22:29
Spr 10:4 Hy word arm wat met ‘n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk.
Spr 13:4 Die siel van die luiaard begeer, en daar is niks nie, maar die siel van die vlytiges word versadig.
Spr 18:9 Alreeds hy wat hom slap hou in sy werk, hy is ‘n broer van ‘n verwoester.
·      Maar HARDER werk gaan jou nie RYKER maak nie (VERTROU GOD)
Spr 10:22 Die seën van die HERE—dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie.
·      Doen eerlike Besigheid
Psalm 112: 5 - Dit gaan goed met die mens wat mildelik handel en leen, wat sy sake doen met geregtigheid.
·      Behandel jou werknemers met Geregtigheid
Leviticus 19:13 - You shall not oppress your neighbor, nor rob him. The wages of a hired man are not to remain with you all night until morning.
·      Moenie Gulsig wees, of gou wil ryk word nie
Pro 13:11 Goed wat uit niks verkry is, word minder; maar hy wat met die hand bymekaarmaak, kry altyd meer…..AMPL - Proverbs 13:11 - Wealth obtained by fraud dwindles, but the one who gathers by labor increases it.
·      Wees ‘n goeie Rentmeester en Wees getrou
Wees getrou in jou Tiende - Mal 3:10-18, Gen 14:18-20, John 8:39 – Dis jou versekeringspolis
Luk 16:11  As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou?
·                     Wees ingestel op God se stem (WAAR en WIE en HOE?) - Luk 5:5  En Simon antwoord en sê vir Hom: Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie; maar op u woord sal ek die net laat sak.

GEBED: HERE dankie vir ‘n Deurbraak in my en my broers en susters se besighede.

BONUS:
SKRIFGEDEELTES OM OOR TE DINK en te BID:
EERLIKHEID
Spr 16:8 -  
Luke 16:10
Spr 11:1
Deut  25:13-15

HOE OM WERKNEMERS TE BEHANDEL
Spr 22:16.
Jer 22:13
Mal 3:5
Efes  6:9
Kol 4:1
1 Tim 5:18
Jak 5:4
Lev 19:13 -  .
Job 31: 13-14

GULSIGHEID
Pred 5:10 -  
1 Tim 6:6
1 Tim 6:7-10

Heb 13:5
Jak 4:1-3


Hantering van Skuld:
Spr 22:26-27
Pred 5:5


Gou- Ryk-word Skemas
Spr 12:11
Spr 13:11
Spr 14:15 
Spr 19:2
Spr 21:5
Spr 28:20
WEES GEREED VIR UITBREIDING
Jes 54:2  Maak die plek van jou tent wyd, en laat hulle die doeke van jou tentwonings oopspan. Verhinder dit nie! Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in.

No comments:

Post a Comment