Friday, 11 August 2017

21 DAE van DEURBRAAK - Dag 20

Dag 20 - DEURBRAAK in die HUWELIK

OPDRAG VIR DIE MAN
Eph 5:25 Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het
Eph 5:28 So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief;

1Pet 3:7 Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is—sodat julle gebede nie verhinder mag word nie.

Spr 18:22 Wie ‘n vrou kry, vind geluk en geniet die goedheid van die Here.

Spr 5:18 - Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug—  

Opdrag vir die VROU
Eph 5:22 Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.

1Pet 3:1 Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige (manne) aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word

Tit 2:4 sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê,
____________________________
Opdrag vir ALTWEE
Eph 5:21 en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.

1Joh 4:7 Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.

1Kor 13:4-7 Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, 5 handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, 6 is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. 7 Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
_____________________________


BID NOU HIERDIE GEBED :  
·           Dankie Vader dat ek U kan vertrou vir ‘n deurbraak in my huwelik,  
·            Dankie Vader dat ons nie bedoel is om alleen te wees nie, volgens - Gen 2:18  
·            Dankie Vader dat ons mekaar kan aankleef , volgens Gen 2:24  
·            Ek beveel elke berg wat tussen my en die deurbraak in my huwelik staan, om jouself te verwyder  In Jesus naam! – volgens Mar 11:23
·            Elke gedagte, skans en redenasie wat opgerig is teen die kennis van God en my huwelik, werp ek nou neer en elke vesting waarin ons, ons mag bevind – volgens 2 Kor 10:4
·            Ek verwerp enige en alle vloeke wat uitgespreek is teen ons huwelik.- - volgens Gen 12:3 en Spr 3:33
·            Ek verwerp alle “sielsbande” met enige vorige verhoudings in my lewe.-
·            Dankie Vader vir die Liefde in my hart vir my maat , help my om hom/haar lief te hê met U AGAPE liefde – ‘n Liefde wat nie gebasseer is op wat hy/sy vir my kan doen nie, maar gebasseer is op wat ek vir hom/haar kan doen.
·            Dankie Here dat U my GOED gemaak het volgens Ps 139:14 , goed genoeg om my maat se perfekte “EGA” te wees.
 • Dankie Vader dat ek kan weet ons stryd is nie teen vlees en bloed nie (my maat) nie, maar teen booste geeste in die lug – Efes 6:12
 • Vader, Laat ons huwelik in alle opsigte eerbaar wees en ons bed onbesmet; volgens Heb 13:4
 • Vader ek verwerp enige en alle gedagtes van ontrouheid – volgens Mal 2:14
 • Vader ek verklaar ek en my maat is een in liggaam en in Gees – volgens Mal 2:15
 • Vader ek verwerp alle gedagtes van egskeiding omdat U dit haat – Volgens Mal 2:16
 • Vader vergewe enige en alle sondes wat ek teen U of my maat gedoen het – Volgens 1Joh 1:9
 • Vader ek vergewe ook nou my maat vir wat hy/sy gedoen het, of nagelaat  het om te doen. -  volgens Kol 3:13 
 • Vader help my dat ek nie net sal dink aan die vervulling van MY behoeftes nie, maar eerder aan die’ van my maat – volgens 1 Kor 13:5
 • Ek pleit die bloed van Jesus oor my maat en ons huwelik, in Jesus Naam.
 • Vader help my om nie van my maat kwaad te spreek nie – volgens 1Tim 3:11
 • Vader help my om my tong te beheer en ‘n wag voor my mond te plaas volgens Jak 3:6-10 en nie my maat stukkend te sny met my woorde nie, volgens Spr 13:3 en Spr 21:23;
 • Dankie Vader dat ek nou LEWE kan spreek oor my maaat en ons huwelik volgens Spr 18:21 en Spr 15:4
 • Here, help my om verstandig met my maat saam te leef, sodat my gebede nie verhinder word nie, volgens 1 Pet 3:7
 • Here dankie dat ek my gedagtes en my hart kan bewaak van negatiewe denke en verkeerde gevoelens, volgens  Spr 4:23

DANKIE VADER VIR DIE DEURBRAAK  IN MY HUWELIK .  AMEN

No comments:

Post a Comment