Wednesday, 27 September 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 3

DAG 3 - Die Uitnodiging (vervolg)(Die Christus lewe)

Heb 12:28  Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees

AMpl: - Heb 12:28  Let us therefore, receiving a kingdom that is firm and stable and cannot be shaken, offer to God pleasing service and ACCEPTABLE WORSHIP, with modesty and pious care and godly fear and awe;

Ons kan nie DOEN wat God vra, as ons nie Sy stem HOOR nie, en ons kan Hom nie HOOR as ons nie in ‘n AANBIDDINGS-verhouding met Hom leef nie. Jy kan Hom nie AANBID vir wie Hy is, as jy hom nie KEN VIR  wie HY is nie.

Ons leer in Mat 28:17-19  En TOE HULLE HOM SIEN, het hulle Hom AANBID; maar sommige het getwyfel.  18  En Jesus het nader gekom en MET HULLE GESPREEK en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.  19  GAAN DAN HEEN, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Nou leer ons in Joh 17:3  En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.
Ampl - Joh 17:3  And this is eternal life: [it means] TO KNOW (to perceive, recognize, become acquainted with, and understand) You, the only true and real God, and [likewise] to know Him, Jesus [as the] Christ (the Anointed One, the Messiah), Whom You have sent.

ONS UITNODIGING is NIE NET om HOM te KEN en te AANBID nie maar om SOOS JESUS te wees en ‘n AANBIDDER te wees SOOS HY.
(Sien Dag ???)

1Pet 2:21  Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;
1Pe 2:21  This is the kind of life you've been invited into, the kind of life Christ lived. He suffered everything that came his way so you would know that it could be done, and also know how to do it, step-by-step.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________


Gebed: Dankie Here dat ons U kan KEN vir wie U is, en U kan AANBID vir Wie U is. Dankie dat ons U stem kan hoor en kan DOEN wat U vra.

No comments:

Post a Comment