Thursday, 28 September 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 4

Dag4 -  UITNODIGING VERVOLG :

Psa 61:3-4   Want U het ‘n toevlug vir my geword, ‘n sterk toring teen die vyand. 4   Ek wil in u tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van u vleuels my verberg. Sela.


 
Message - Psa 61:3-5  You've always given me breathing room, a place to get away from it all,  4  A lifetime pass to your safe-house, an open invitation AS YOUR GUEST.  5  You've always taken me seriously, God, made me welcome among those who know and love you.

GOD BESKOU ONS en BEHANDEL ONS SOOS SY GASTE :
Psa 5:7 (5:8) Maar ek, deur die grootheid van u goedertierenheid mag ek in u huis ingaan, my buig na u heilige tempel, in u vrees.
Psa 5:7  And here I am, your invited guest-- it's incredible! I enter your house; here I am, prostrate in your inner sanctum,

Eendag gaan ons PERMANENT in God teenwoordigheid wees. Maar ons  hier op aarde is, word Ons AANBIDDING  die PLEK waar ons God ontmoet en waar Hy Homself aan ons openbaar. ONS IS SY UITGENOOIDE GASTE.

DIE UITNODIGING AAN MEKAAR :
·         Psa 95:2  Laat ons sy aangesig tegemoetgaan met lof, met lofsange Hom toejuig!

Ampl - Psa 95:2  LET US COME before His presence with thanksgiving; let us make a joyful noise to Him with songs of praise!

·         Psa 100:2  Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel.
Ampl - Psa 100:2  Serve the Lord with gladness! Come before His presence with singing!

·         1Ch 16:27 Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en blydskap is in sy woonplek. 28 Gee aan die HERE, o geslagte van die volke, gee aan die HERE eer en sterkte. 29 Gee aan die HERE die eer van sy Naam, bring offers en kom voor sy aangesig, aanbid die HERE in heilige gewaad.
Ampl - 1Ch 16:29  Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him; worship the Lord in the beauty of holiness and in holy array.

·         Psa 95:6 Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.
Psa 95:6  O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker [in reverent praise and supplication].
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GEBED : Here , ons wil in U teenwoordigheid kom; Ontvang ons in AANBIDDING as U gaste.

No comments:

Post a Comment