Friday, 29 September 2017

40 dae van AANBIDDING - DAG 5

Dag 5 - Uitnodiging tot ‘n LEWE VAN DIE GEES

2Th 2:13-14 Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af  VERKIES HET TOT SALIGHEID in HEILIGMAKING van die Gees en geloof in die waarheid, 14  waartoe HY JULLE GEROEP het deur ons evangelie om die heerlikheid van onse Here Jesus Christus te verkry.

Message - 2Th 2:14  This is the LIFE OF THE SPIRIT he invited you to, through the Message we delivered, in which you GET IN ON THE GLORY of our Master, Jesus Christ.

Paulus skryf” ONS GOEIE NUUS (Evangelie) het vir jou gedien as ‘n “UITNODIGING” en jou “AANVAARDING VAN DIE UITNODIGING” deur die INWERKING van die GEES, maak dat jy ook kan DEEL Hê aan SY “DOXA” HEERLIKHEID

·          Hand 7:7  … en daarna sal hulle uittrek en My in hierdie plek dien.
Act 7:7  …. and after that they will escape and come forth and worship Me in this [very] place. 

Open 15:4  Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want AL DIE NASIES SAL KOM EN VOOR U AANBID, omdat u regverdige dade openbaar geword het.
Rev 15:4  Who shall not reverence and glorify Your name, O Lord [giving You honor and praise in worship]? For You only are holy. All the nations shall come and pay homage and adoration to You, …..

Ons opdrag in Matt 28:19 .... GAAN DAN HEEN, MAAK DIE MENSE MY DISSIPELS
d.w.s ( Leer hulle om MY te AANBID en te VEREER met hulle LEWENS.....)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SODAT ONS KAN AANBID IN DIE GEES -  God se Woord leer ons in

Joh 4:23 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer DIE WARE AANBIDDERS die Vader IN GEES en waarheid sal aanbid; want die Vader SOEK ook mense wat Hom só aanbid.

·           SODAT ONS KAN LEWE NA DIE GEES  - Rom 8:13  want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

·           SODAT ONS KAN  WANDEL deur die GEES
Gal 5:25  As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.
Gal 5:25  If we live by the [Holy] Spirit, let us also walk by the Spirit. [If by the Holy Spirit we have our life in God, let us go forward walking in line, our conduct controlled by the Spirit.]

·           SODAT ONS ANDER OOK KAN UITNOOI NA DIE DIESELFDE MAALTYD, EN HEERLIKHEID
Open 22:17  En DIE GEES EN DIE BRUID sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.
 Rev 22:17  The [Holy] Spirit and the bride (the church, the true Christians) say, Come! And let him who is listening say, Come! And let everyone come who is thirsty [who is painfully conscious of his need of those things by which the soul is refreshed, supported, and strengthened]; and whoever [earnestly] desires to do it, let him come, take, appropriate, and drink the water of Life without cost. [Isa. 55:1.]


GEBED: Here, dankie dat ons deur die GEES kan AANBID, LEWE en WANDEL ; Heilige GEES help ons ook om ander te kry om die uitnoging te aanvaar en te deel in die HEERLIKHEID.

No comments:

Post a Comment