Saturday, 30 September 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 6


Dag 6 - GOD HET HOMSELF GENOOI

Open 3:20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en SAAM MET HOM MAALTYD HOU, en HY MET MY.
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.Rev  3:20
Message - Rev 3:20  "Look at me. I stand at the door. I knock. If you hear me call and open the door, I'll come right in and sit down to supper with you.
·         Ek staan by die deur en Ek klopspreek van God se BEGEERTE om met ons GEMEENSKAP te hê, maar Hy is te veel van “Gentleman” om Homself op ons af te forseer.

·         As iemand My stem hoorSpreek van ‘n LEWENDE VERHOUDING  met Hom.( Onthou Matt 28:17- 19)
Heb 3:7-8 Daarom, soos die Heilige Gees spreek: Vandag as julle sy stem hoor,8 verhard julle harte nie …..
AMPL - Heb 3:8  …Do not harden your hearts, 
Message - Heb 3:8  don't turn a deaf ear  ….
GNB - Heb 3:8  do not be stubborn

·         En die DEUR OOPMAAK ……
Hoekom sal ons die DEUR WIL OOPMAAK .
a.              OMDAT DIT die HEILIGE GEES is, die BESTE GAS wat jy ooit in jou lewe kan innooi.
b.              OMDAT HY NOOIT met leë hande sal opdaag by jou “deur” nie. (Hy red, vertroos, gee Krag, gee GAWES en LEER ons)
c.               OMDAT Hy met ons wil “MAALTYD”(Gemeenskap) hou.
d.              OMDAT Hy alleen die een is wat nie net vir ons SEKERE dinge wil GEE NIE maar ook SEKERE DINGE WIL WEGNEEM soos KOMMER , VREES, SONDE, SIEKTE
·         Vra vir MARTHA (Luk 10:38-42)
·         Vra vir Saggeus ( Luk 19:5-10)
·         Vra Petrus se skoonmoeder (Matt 8:14-16)
·         Vra maar vir Jairus (Matt 9:23-25)
·         Vra maar vir Levi die Tollenaar (Mar 2:15-17 ; Luk 5:29)
·         Vra maar die verlamde op die draagbaar ( Luk  5:18-24)
·         Vra selfs die Fariseer (Luk 11:37)
·          
Wat beteken dit om die “DEUR OOP TE MAAK
·         Toegang tot jou HART en LEWE
·         Toegang tot jou HUIS, HUWELIK en GESIN
·         Toegang tot jou WERK en OMSTANDIGHEDE
·         Toegang tot jou DENKE en EMOSIES

God het Homself genooi na ‘n MAALTYD met JOU, gaan jy die deur oopmaak

GEBED : Here baie welkom by my HART en HUIS en elke faset van my lewe

No comments:

Post a Comment