Monday, 25 September 2017

40 dae van AANBIDDING - Dag1

2Pet 1:3 Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van HOM WAT ONS GEROEP HET deur sy heerlikheid en deug,
Message - 2Pet 1:3  Everything that goes into a life of pleasing God has been miraculously given to us by getting to know, personally and intimately, THE ONE WHO INVITED US TO GOD. THE BEST INVITATION WE EVER RECEIVED!

Wanneer was die laaste keer wat jy 'n uitnodiging na 'n geleentheid ontvang het: 'n troue, 'n middagete, 'n verjaarsdagpartytjie of 'n gesinsreunie?
Die wese van 'n uitnodiging is die uitgedrukte begeerte van een persoon tot 'n ander om saam met met hom/haar te wees, met die doel om met  te kommunikeer, mekaar beter te leer ken of om iets spesiaals met mekaar te deel.
Uitnodigings het ‘n kragtige uitwerking. Dit maak dat jy voel jy behoort, dit laat jou belangrik voel, en selfs geliefd voel.
WAT AS ONS BESEF dat AANBIDDING is eintlik ‘n UITNODIGING ?

Ons lees in Lukas 14:15–24  ook van ‘n uitnodiging , maar die “gaste” het allerhande verskonings gehad (1)  Die eerste het vir hom gesê: Ek het ‘n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog.(2) En ‘n ander een het gesê: Ek het vyf paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog.(3) En ‘n ander een het gesê: Ek het ‘n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie.
Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy dienskneg gesê: Gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en kreupeles en blindes hier in. En die dienskneg het gesê: Meneer, wat u beveel het, is gedoen, en daar is nog plek.  Toe sê die heer vir die dienskneg: Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word.

Het ek en jy God se uitnodiging gekry ? Die uitnodiging OM HOM TE AANBID!!! Maar ons kan Hom nie AANBID as ons Hom nie KEN nie.
Het ek en jy ook verskonings waarom ons dit NIE kan doen nie.

God se Woord leer ons in Joh 4:23 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer DIE WARE AANBIDDERS die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader SOEK ook mense wat Hom só aanbid.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________________

Gebed:  Here, hiermee aanvaar ek U uitnodiging om U te aanbid en Gees en in Waarheid. Ek wil nie meer verskonings bied nie.

No comments:

Post a Comment