Wednesday, 4 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 10

Dag 10 - 2 ELEMENTE VAN LOFPRYSING ( Vervolg)

d.w.s  Soos reeds gesê, het LOFPRYSING  2 ELEMENTE , nl:
(1) GESINDHEID  - d.w.s HOE LYK MY HART ? en
(2) AKSIE -  d.w.s WAT DOEN EK ?

Kol 3:17  En wat julle ook al DOEN in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.
AMPL - Col 3:17  And whatever you DO [no matter what it is] IN WORD OR DEED, do everything in the name of the Lord Jesus and in [dependence upon] His Person, giving praise to God the Father through Him.

Kol 3:23 Wat julle ook al doen, DOEN DIT VAN HARTE soos vir die Here en nie vir mense nie,
Col 3:23  Whatever may be your task, work at it heartily (from the soul), as [something done] for the Lord and not for men,
EVEN WHEN WE PRAISE AND WORSHIP

Ons moet besef LOFPRYSING is ʼn LEEFWYSE
LOFPRYSING is nie net iets wat ek Sondag in die kerk doen nie, dit moet ʼn LEEFWYSE wees.
Dit moet vermeng wees met ʼn daaglikse gebedslewe. Waar ek ookal myself mag bevind, in die motor, by die werk, by die huis......ALTYD EN ORAL mag ek DIE HERE MAAR LOOF.

Jou GEDAGTES bepaal jou GEDRAG.......
d.w.s as ek die lof van God bedink sal ek begin om dit te wys en sal ek nie bang wees om die Here te loof voor ander nie..
Jou GEDRAG bepaal jou GEWOONTES...... 
d.w.s hoe meer ek dit doen, hoe meer raak ek gewoond om God te prys.
Jou GEWOONTES bepaal jou WAARDES......
d.w.s as ek eers gewoond is om God te loof en te prys , sal  ek nie anders kan as om God gedurig te prys nie.
Jou WAARDES bepaal jou EINDBESTEMMING...... 
d.w.s Ek sal ‘n oorwinnaar wees ten spyte van my omstandighede..
NOU WORD EK GENOEM “ ‘n LOFPRYSER”

Psalm 34:1 – ʼn Lied van Dawid.....Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.(NV)

Heb 13:15Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God ʼn offer van lof bring, die lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely. (NV)

Psa 113:3 Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gebed: Here maak my ‘n LOFPRYSER en laat dit sigbaar wees in my gesindheid sowel as DADE.


No comments:

Post a Comment