Friday, 6 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 11


Dag 11 - HOEKOM MOET EK LOFPRYS ?

1.      DIT IS ‘n OPDRAG VAN GOD –
Fil 4:4 4 Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! (NV)
Psalm 118:1 1 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie! (NV)

2.      LOFPRYSING is ʼn uitdrukking van MY GELOOF, en ʼn verklaring van OORWINNING
Rom 8:28 – Ons weet dat God alles ten goede meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.(NV)
Jak 1:2  My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, (NV)

Somtyds is LOFPRYSING  ʼn “OFFER” wat ek bring, want ek voel dalk nie lus nie, maar omdat God is wie Hy is en ek Hom wil behaag... DAAROM LOOF EK HOM.

3.      LOFPRYSING laat die vyand die hasepad kies
Wanneer ons begin om God te loof en te prys, het die duiwel geen houvas op ons nie. Die atmosfeer van opregte lof en aanbidding laat hom op die vlug slaan.
Sien die voorbeeld van Jehosaphat: (Huisellesing – Week2)

4.      LOFPRYSING bring God se hand van redding in beweging.
Psalm 50:23 – Die mens wat My eer, is die een wat lof as ʼn offer bring. Hy wat reg lewe, vir hom sal Ek red. (NV)... “Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his way aright will I show the salvation of God”
Sien voorbeeld van Paulus en Silas (Huissel lesing Week 4)

5.      LOFPRYSING bring my in ‘n beter gemoedstoestand
Psalm 89:15Dit gaan goed met die volk wat kan jubel tot u eer, wat in u lig lewe, Here.(NV)

6.      LOFPRYSING is ‘n manier om ander te leer
Kol 3:16 – Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig  mekaar met alle wysheid. Met dank-baarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en  ander geestelike liedere tot eer van God sing. (NV)
d.w.s ...Ander mense word geleer hoe om te spyte van omstandighede nog steeds op God te vertrou en Hom te loof en prys maak nie saak wat die situasie mag wees.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________

GEBED :  Here ek het meer as genoeg redes om U te Loof en te Prys ;  Laat ek nooit gevang word dat ek dit NIE doen nie

No comments:

Post a Comment