Friday, 6 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 12

Dag 12 -  SEWE HEBREEUSE WOORDE vir LOFPRYSING
Ons vind in die Ou Testament , 7 woorde vir Lofprysing en die eerste van hierdie woorde is die woord “HALAL”

Ps 63:5 ; Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem MET JUBELENDE (HALAL) LIPPE.

Die woord "halleluja"  kom van hierdie woord af en beteken “ helder” ; “om te skyn” ; “om te roem”, “om fees te vier”; “om uitspattig te wees."

WANNEER ?
Psalm 113:3 gee ons ‘n aanduiding van hoe gereeld behoort ons die Here te Loof en Prys, .....VAN DIE OPGANG VAN DIE SON tot by SY ONDERGANG.
1Ch 23:30 en om MÔRE VIR MÔRE te staan om die HERE te loof en te prys, en NET SO SAANS;
Luk 24:53  En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen.

WAAR ?
Psa 22:22  Ek wil u Naam aan my broers vertel, IN DIE VERGADERING U prys.
Psa 149:1  Halleluja! Sing tot eer van die HERE ‘n nuwe lied, sy lof IN DIE VERGADERING VAN DIE GUNSGENOTE!
Psa 148:1 Halleluja! LOOF DIE HERE UIT DIE HEMELE; loof Hom in die hoogtes!
Psa 150:1 Halleluja! Loof God in Sy heiligdom, loof Hom in Sy sterk uitspansel! ;

WIE ?
Psa 22:23  JULLE WAT DIE HERE VREES, prys Hom! Al die nakomelinge van Jakob, vereer Hom! Ja, vrees Hom, al die nakomelinge van Israel!

Psa 148:2-5 Loof Hom, AL SY ENGELE, loof Hom, al sy leërskare!
Loof Hom, SON EN MAAN, loof Hom, ALLE LIGTENDE STERRE!
Loof Hom, hoogste HEMELE EN WATERS WAT BO DIE HEMELE IS!    Laat HULLE die Naam van die HERE loof; want Hy het bevel gegee—en hulle is geskape.

Psa 150:6 Laat ALLES WAT ASEM HET, die HERE loof! Halleluja!
Psa 105:3 Roem sy heilige Naam, laat dié wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees.

HOEKOM ?
Psa 147:1  Loof die HERE, want dit is goed om onse God te besing, ja lieflik; ‘n loflied is gepas!

GEBED: HERE LEER MY MY OM U TE LOOF ELKE GELEENTHEID, ELKE MOONTLIKE WYSE
“HALAL”

Psa 149:2 Laat Israel hom verheug in sy Maker; laat die kinders van Sion juig oor hulle Koning!
Psa 149:3 Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter.


MESSAGE - Psa 149:3  Let them praise His name in dance; strike up the band and make great music! 

Psa 149:5  Laat die gunsgenote juig in heerlikheid; laat hulle jubel op hul bedde.


Message - Psa 149:5  Let true lovers break out in praise, sing out from wherever they're sitting,
No comments:

Post a Comment