Sunday, 8 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 14

Dag 14 -  Die 3rde Hebreeuse woord - “Towdah “

Psa 69:30 (69:31) Ek wil die Naam van God prys met ‘n lied en Hom groot maak met DANKSEGGING;
Psa 69:30  I will praise (Halal) the name of God with a song and will magnify Him with THANKSGIVING, (TOWDAH)

Die 3rde Hebreeuse woord - “Towdah “  kom van dieselfde grondwoord as Yadah maar word meer spesifiek gebruik t.o.v  “uitgestrekte hand van bewondering; om in besit te neem ; English word = “avowal”  d.w.s om die dinge wat  nog nie ontvang is nie, in besit te neem deur lofprysing asof dit alreeds ontvang is, sowel as dit  wat op hande is.

DIE BRING VAN LOFOFFERS en DANKOFFERS –

Psa 50:14 Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste;
AMPL - Psa 50:14  Offer to God the sacrifice of thanksgiving, and pay your vows to the Most High,
MESSAGE - Psa 50:14  Spread for me a banquet of praise, serve High God a feast of kept promises,
---------
Psa 50:23  Die een wat DANK OFFER, eer My; en die een wat op sy weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet.
AMPL - Psa 50:23  He who brings an OFFERING OF PRAISE and THANKSGIVING honors and glorifies Me; ........
MESSAGE - Psa 50:23  It's the PRAISING LIFE that honors me. As soon as you set your foot on the Way, I'll show you my salvation."
-------
2Ch 29:31  .....kom aan en bring die slagoffers en die LOFOFFERS na die huis van die HERE. Die vergadering het toe slagoffers en LOFOFFERS (DANKOFFERS) gebring, en elkeen wat gewillig van hart was, brandoffers.
2Ch 29:31  .... Come forward and bring your sacrifices and Thank-Offerings to The Temple of GOD." And come they did. Everyone in the congregation brought sacrifices and Thank-Offerings and some, overflowing with generosity, even brought Whole-Burnt-Offerings,
------
Jer 33:11  die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die stem van die wat sê: Loof die HERE van die leërskare, want die HERE is goed, want sy goedertierenheid is in ewigheid! —VAN DIE WAT ‘N LOFOFFER BRING in die huis van die HERE; .....
------
Psa 42:4  Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my: hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God, met DIE STEM VAN JUBEL EN LOF—’n feesvierende menigte!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GEBED :  HERE EK WIL U DANK en U LOOF VIR U GOEDHEID ; EK BELY ALLES WAT U SPREEK AANGAANDE MY.

No comments:

Post a Comment