Sunday, 8 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 15


Dag 15 - TOWDAY (Vervolg) - 
TOWDAH kan vertaal word as: 
1.         DANKOFFERS: / LOFOFFERS
 II Kron. 29:31; II Kron 33:16 
 
Lev 22:29 En as julle ‘n lofoffer aan die HERE bring, moet julle dit so offer, dat julle welgevalle kan vind. ( Soos ABEL en NIE soos KAIN)
Psa 56:12   Op my, o God, rus geloftes aan U gedoen; lofoffers sal ek U betaal;

2.         KOOR VAN AANBIDDERS en DANKSEGGERS: 
Neh. 12:31,38,40 
 
3.        DANKSEGGING: (THANKSGIVING)
Psa 69:30   Ek wil die Naam van God prys met ‘n lied en Hom groot maak met danksegging;
Psa 95:2 Laat ons sy aangesig tegemoetgaan met lof, met lofsange Hom toejuig!
Psa 116:17 Ek sal U ‘n offer van danksegging bring en die Naam van die HERE aanroep.
Jes 51:3 Want die HERE vertroos Sion; Hy vertroos al sy puinhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die HERE; vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere.
Jer 30:19 En uit hulle sal danksegging uitgaan en ‘n stem van spelers; en Ek sal hulle vermenigvuldig, en hulle sal nie verminder nie; en Ek sal hulle verheerlik, en hulle sal nie gering word nie.

 4. LOF / LOFSANGE: Ps. 42:4,
 
Psa 42:4  (42:5) Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my: hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof—’n feesvierende menigte!
Psa 42:4  These are the things I go over and over, emptying out the pockets of my life. I was always at the head of the worshiping crowd, right out in front, Leading them all, eager to arrive and worship, Shouting praises, singing thanksgiving-- celebrating, all of us, God's feast!
Lees ook: Ps 50:23; Jer. 17:26,33:11 

6. EER GEE / MAKE CONFESSION:   
  
Jos 7:19  ... My seun, maak tog die HERE, die God van Israel, heerlik en gee Hom die eer; ....
AMPL - Jos 7:19  ... My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and make confession to Him.....
Ezr 10:11 Gee dan nou aan die HERE, die God van julle vaders, die eer en doen wat Hom behaag .....
Ezr 10:11  So now make confession and give thanks to the Lord...
         


GEBED :  VADER EK  DANK U, LOOF U en EER U

No comments:

Post a Comment