Monday, 9 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 16

Dag 16 - Die 4de Hebreeuse woord = “Shabach” 

Shabach  beteken  om te skree ; om uit te basuin ; om te beveel ; oprag gee ; oorwinnaars kreet ."
Psa 47:1 ... Alle volke, klap met die hande; juig tot eer van God met ‘n stem van gejubel!
Die MESSAGE - Psa 47:1  .... Applause, everyone. Bravo, bravissimo! Shout God-songs at the top of your lungs!

Psa 145:4  Die een geslag PRYS U WERKE BY DIE ANDER, en hulle verkondig u magtige dade.   
AMPL - Psa 145:4  One generation shall LAUD YOUR WORKS to another and shall declare Your mighty acts.
Message - Psa 145:4  Generation after generation STANDS IN AWE OF YOUR WORK; each one TELLS STORIES of your mighty acts.
OM DIE DAK TE LIG VAN BLYDSKAP
 Jes 12:6 -Juig en jubel, o inwoners van Sion! Want die Heilige van Israel is groot in julle midde.
Isa 12:5-6  "Sing praise-songs to GOD. He's done it all! Let the whole earth know what he's done! 6  Raise the roof! Sing your hearts out, O Zion! The Greatest lives among you: The Holy of Israel."
OM TE PRYS (praise)  - BORREL SOOS ‘n FONTEIN
Psa 63:3 (63:4) Want u goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U PRYS.
MESSAGE - Psa 63:3  In your generous love I am really living at last! MY LIPS BRIM PRAISES LIKE FOUNTAINS.
OM DIE HERE ‘n APPLOUS TE GEE
Psa 117:1  Loof die HERE, alle nasies! Prys Hom, alle volke!
AMPL = Psa 117:1  O PRAISE(HALAL) the Lord, all you nations! Praise Him, (SHABACH) all you people! [Rom. 15:11.],
GRIEKSE WOORD = epaineō -  to applaud: - commend, laud, praise.
OM TE “BRAG” OOR DIE HERE BYMEKAAR
Psa 145:4  .. Die een geslag prys u werke by die ander, en hulle verkondig u magtige dade.
Psa 145:4  One generation shall laud Your works to another and shall declare Your mighty acts.
BEROEM /Glory
1Kron 16:35  dat ons u heilige Naam kan loof en ons BEROEM in u lof!
BRING TOT BEDARING / STILMAAK (stillest)
Psa 89:9 (89:10) U heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring.
SOOS DIE HERE JESUS IN - Mar 4:39 En Hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê: Swyg, wees stil! En die wind het gaan lê, en daar het ‘n groot stilte gekom.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GEBED :  HERE MAG ALMAL HOOR MY LOF en DANK tot U

No comments:

Post a Comment