Friday, 13 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 20

Dag 20 - Tehillah vervolg:

Psa 100:4 Gaan sy poorte in met lof (towdah), sy voorhowe met lofgesang (tehillah); loof (yadah) Hom, prys (barak)sy Naam.
"Enter into His gates with thanksgiving (Towdah) and into His courts with praise (Tehillah)" Psalm 100:4.
IN DIE OU TESTAMENT
Die ingang na die “voorhof” of “Sy teenwoordigheid” deur die hek , gebeur deur “Towdah” - belydenis. Maar die gemanifesteerde teenwoordigheid van GOD kom in die voorhof deur Tehillah .

2 Kron 5:1,13,14 .Toe Salomo al die werk voltooi het aan die huis van die Here en die ark van die Here ingebring is ...  en toe die trompetblasers en die sangers almal saam eenstemmig begin om die HERE te prys(halal) en te loof (yadah), en net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente, en met: Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! (Tehillah)— is die huis, die huis van die HERE, vervul met ‘n wolk.  

Die gevolge van God se TEENWOORDIGHEID .
Exo 15:11  o HERE, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedug in roemryke dade, een wat wonders doen?
 Exo 15:11  Who compares with you among gods, O GOD? Who compares with you in power, in holy majesty, In awesome praises, wonder-working God?

Psa 147:1  Loof die HERE, want dit is goed om onse God te besing, ja lieflik; ‘n loflied is gepas!
AMPL - Psa 147:1  PRAISE THE Lord! For it is good to sing praises to our God, for He is gracious and lovely; praise is becoming and appropriate.
MEssage - Psa 147:1  Praise the LORD! For it is good to sing praises to our God; For it is pleasant, and PRAISE IS BEAUTIFUL.
 TEHILLAH = > GOD se TEENWOORDIGHEID => GOD se HEERLIKHEID

Psa 148:13-14  Let them praise the name of GOD-- it's the only Name worth praising. His radiance exceeds anything in earth and sky;     he's built a monument--his very own people! Praise from all who love GOD! Israel's children, intimate friends of GOD. Hallelujah!

Psa 149:1  Hallelujah! Sing to GOD a brand-new song, praise him in the company of all who love him

VANDAG IN ONS LEWENS
Die heerlikheid van die Here is die Heilige Gees werking in ons. " Christus is opgewek uit die dood deur die heerlikheid van die Here . .(sodat)...ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel ....Rom 6:04 .

Rom 8:11  En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy .... ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon..

 Rom 8:9  ... Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.
.Jesus het gesê Hy sou gee ons die Gees by ons bly vir ewig . Dat hy nooit sal verlaat nie . John 14:16,17 ;

Ons liggaam is die tempel van die Heilige Gees. -1 Kor 3:16; 6:19 .
Phi 2:13  want dit is God (die Heilige Gees) wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.
TEENWOORDIGHEID  =>  TEHILLAH  => God se HEERLIKHEID
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


GEBED : Heilige Gees , leer my om die Vader te Loof soos ek moet 

 SCRIPTURE REFERENCES (KJV)
I Chron 16:35; II Chron 20:22; Neh 9:5; 12:46; Psalm 9:14; Psalm 22:3, 25; 33:1; 34:1; Psalm 35:28; 40:3; 48:10; 51:15; Psalm 65:1; 66:2, 8; 71:6, 8, 14; Psalm 79:13; 100:4; 102:21; Psalm 106:2, 12, 47; ii 1:10; Psalm 119:171; 145:

No comments:

Post a Comment