Sunday, 15 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 21

Dag 21 - Aanbidding = ons erkenning van wie Hy werklik is


Matt 28:17-19 17 Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het. ……

DIE DEFINISIE VAN AANBIDDING
Aanbidding kan eintlik nie in woorde vasgevang word nie, dit kan slegs ondervind word. Maar soos elke ander ondervinding gaan ons poog om dit te beskryf in woorde:

Die ENGELSE WOORD “ WORSHIP” is afgelei van die Anglo-Sakse woord  “Weorthscipe” –( “Worth – ship”) en dit is ‘n reaksie op, en dui op die WAARDE VAN GOD.

HEBREEUSE WOORDE:
(i) “Shachah” – om NEER TE BUIG
Exo 34:14 Want jy mag jou nie neerbuig voor ‘n ander god nie; want die HERE se Naam is Jaloers—’n jaloerse God is Hy.
Psa 95:6 Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.

(ii) “Abodah” – om ‘n meerdere TE DIEN
Lees: Eks 3:12… dan …sal julle My by hierdie berg aanbid


Deu 28:47  Omdat jy die HERE jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles GEDIEN het nie,

Deu 10:12  En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en die HERE jou God te DIEN met jou hele hart en met jou hele siel,

Ps 100:2 – “DIEN die Here met blydskap ! Kom voor Hom met gejubel! (NV)
Psa 100:2  Serve the Lord with gladness! Come before His presence with singing!
GRIEKSE WOORDE
(i)            Proskuneo – om die hand te soen as ‘n daad van bewondering.
Luk 4:8  En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter My, Satan, want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

(ii)          LatreioOM TE DIEN , OM TE BEDIEN (to minister) –
Rom 12:1  -  En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens (AANBIDDING) wat julle moet beoefen. (NV)

LEES : Luk_1:74, Luk_4:8, Hand_7:7, Hand_27:23, Rom_1:9, 2Tim_1:3, Heb_8:5, Heb_9:14, Heb_12:28, Open_7:15, Open_22:3


GEBED:  HERE EK AANBID U 

No comments:

Post a Comment