Tuesday, 17 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 23

Dag 23 - DIE INHOUD VAN MY AANBIDDING

Beide my GESINDHEID van verootmoediging sowel as my  AKSIES van diensbaarheid kan gedryf  word deur een van 2 dinge:

1.             VREES – (d.w.s EERBIED EN ONTSAG)
Hand  9:31  …. en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder.
Hand  13:16  Toe staan Paulus op, wink met die hand en sê: Israeliete en julle wat God vrees, luister!
Open 14:7 –"Vrees God en gee aan Hom die eer…..Aanbid Hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het." (NV)

2.             DANKBAARHEID
Ps 136:1 - Loof die Here, want Hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. (NV)
Oh give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever. (KJV)

Beide my VREES en my DANKBAARHEID bevat 3 elemente :
            
1.             HERINNERINGkyk TERUG:  Ps 103:2-3
Jes 62:6 -. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie. (NV)

Vir die Jode: = die uittog uit Egipte

Vir ons:  = Die dood en opstanding van Jesus
          
2.              WAARDERING –  kyk na NOU:
Matt 7:11 11 As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te  meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra? (NV)
Vir die Jode:  God se voorsiening / God bring Sy volk in die beloofde land

Vir ons: God se seëninge, hier en nou


3.              VERWAGTINGkyk VORENTOE:
Joh 14:1-3 "Kyk Ek gaan om vir julle plek voor te berei ,  En as Ek gegaan het , sal ek weer terug kom om julle te neem na waar Ek is .”

Vir die Jode: Die koms van die Messias

Vir ons: Die Wederkoms en die Hemel

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GEBED:   Vader dankie vir wat U vir my gedoen het in die verlede, dankie vir wat U nou besig is om te doen,   en dankie vir wat U vir ons beplan in die toekoms, ons weet dit behels Voorspoed en NIE onheil nie                     ( Jer 29:11)  

No comments:

Post a Comment