Friday, 20 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 26


Dag 26 -  DIE BEELD VAN AANBIDDING

Aanbidding kan uitgebeeld word in die verhouding tussen twee verliefdes:
                               
(1)           ONVERDEELDE AANDAG – Verliefdes fokus slegs op mekaar; Hulle is net van mekaar bewus… so ook is die AANBIDDER se aandag slegs gefokus om God, WIE Hy is, WAT Hy gedoen het en nogsteeds kan doen.

2Kron 16:9  want die HERE—sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is;  

(2)           UITDRUKKING VAN GEVOELWoorde soos “Ek is lief vir jou “ of “Daar is niemand soos jy nie “…so ook vind ‘n liefdesverklaring plaas tydens ons aanbidding van die HERE.

Psa 40:5 -Groot dinge het U gedoen, HERE my God—u wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel.

(3)           UITDRUKKING VAN “COMMITMENT” – Ek sal jou “ALTYD” liefhê…...Soos wat God Homself aan ons verbind het (Matt 28:20) behoort ons ook onsself aan Hom te verbind  in onverdeelde trou.

Psa 34:2  ...Alef. Ek wil die HERE altyd loof; Sy lof sal altyddeur in my mond wees.
Psa 40:16  (40:17) Laat almal wat U soek, in U vrolik en bly wees; laat die liefhebbers van u heil altyddeur sê: Groot is die HERE!

(4)           BEVESTIGING DEUR DADE VAN LIEFDE – Bv: soentjies en drukkies ; intimiteit . 
Net so is ons tyd in die teenwoordigheid van God , intieme oomblikke. Die woord vir Aanbidding in die Grieks (Proskuneo) beteken juis  “om die hand te soen”.

Rom 5:8  maar God bewys Sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

1Joh 5:3  Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


GEBED:  I love You Lord; and I lift my voice, To Worship You; Oh my soul rejoice...Take Joy my King in what you hear, let it be a sweet sweet sound in your ear..... 

1 comment: