Saturday, 21 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 28

Dag 28 - ‘n AANBIDDER SOOS JESUS

Jesus Christus was ‘n WARE AANBIDDER met dieselfde opdrag as ons: nl: om die Vader in Gees en in Waarheid te aanbid.
Gal 4:4 beskryf dat Jesus aan dieselfde wette as ons onderworpe was. Daar was egter een verskil :   Sy GESINDHEID en AKSIES
( SY HANDELINGE) was die ware uitdrukking van wat  AANBIDDING behoort te wees: 
·         Jesus het die Vader behaag
Matt 3:17 17 Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My." (NV)
AMPL - Mat 3:17  And behold, a voice from heaven said, This is My Son, My Beloved, in Whom I delight! [Ps. 2:7; Isa. 42:1.] 
·         Jesus  het die Vader persoonlik geken en gedoen wat Hy vra 
Joh 8:29 29 Hy wat My gestuur het, is by My. Hy het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hy wil." (NV)

AMPL - Joh 8:29  And He Who sent Me is ever with Me; My Father has not left Me alone, for I always do what pleases Him. 

·         Jesus se lewe was gevul met Lofprysing en Danksegging 
Joh 11:41 41 Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: "Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. (NV)

AMPL - Joh 11:41  So they took away the stone. And Jesus lifted up His eyes and said, Father, I thank You that You have heard Me. 

·         Jesus het die Vader lief gehad en geëer 
Joh 8:49 49 Jesus het geantwoord: "Ek is nie van die duiwel besete nie, maar Ek eer my Vader, en julle doen My oneer aan. (NV)

Joh 8:49  Jesus answered, I am not possessed by a demon. On the contrary, I honor and reverence My Father ..... 

·         Jesus het ‘n lewe van gebed en afhanklikheid van God geleef.  
Matt 14:23 23 Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was Hy daar alleen. (NV)

Mat 14:23  And after He had dismissed the multitudes, He went up into the hills by Himself to pray. When it was evening, He was still there alone. 

1 Pet 2:23 23 Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel. (NV)

1Pet 2:23  When He was reviled and insulted, He did not revile or offer insult in return; [when] He was abused and suffered, He made no threats [of vengeance]; but he trusted [Himself and everything] to Him Who judges fairly. 

·         Jesus het nie sy eie wil gesoek nie, maar die’ van die Vader.
Joh 5:30 30 "……. omdat dit nie my wil is wat Ek nastrewe nie, maar die wil van Hom wat My  gestuur het. (NV)

Joh 5:30  But I do nothing without consulting the Father. I judge as I am told. And my judgment is absolutely just, because it is according to the will of God who sent me; it is not merely my own. 

Luk 22:42 42 "Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied!" (NV)

Luk 22:42  "Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will, not mine." 

Matt 6:10 10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Mat 6:10  Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. 

·         Jesus was volkome nederig en gehoorsaam aan die Vader  
Fil 2:8 8 het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. (NV)

Phi 2:8  And after He had appeared in human form, He abased and humbled Himself [still further] and carried His obedience to the extreme of death, even the death of the cross! 

Joh 17:4 4 Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen. (NV)
Joh 17:4  I have glorified You down here on the earth by completing the work that You gave Me to do.


GEBED :  JESUS LEER MY OM SOOS U TE WEES

No comments:

Post a Comment