Sunday, 22 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 29

Dag 29 -  HOE GRAAG WIL JY IN DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD WEES ?

Ons lees in (2 Sam 14:1). Die koning het VERLANG na Absalom .
2Sa 14:1 .. dat die hart van die koning aan Absalom VERKLEEF was,
2Sa 14:1  ….David couldn't stop thinking about Absalom,

Het jy al gedink dat GOD DINK SO OOR ONS en VERLANG OOK NA GEMEENSKAP  (FELLOWSHIP) MET  ONS. … ONS IS UITGENOOI !!!!
·           Mat 22:9 Gaan dan op die kruispaaie en NOOI ALMAL wat julle mag vind, na die bruilof.
·           1Co 1:9 God is getrou, deur wie julle geroep (UITGENOOI ) is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here.
·           1Jo 1:3 wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus.
AMPL - 1Jo 1:3  What we have seen and [ourselves] heard, we are also telling you, so that you too may realize and enjoy fellowship as partners and partakers with us. And [this] fellowship that we have [which is a distinguishing mark of Christians] is with the Father and with His Son Jesus Christ (the Messiah).

 HOE GRETIG IS JY OM BY “DIE KONING” IN TE GAAN ? D.W.S HOE GRAAG WIL JY IN SY TEENWOORDIGHEID WEES.

           Absalom brand die garslande van Joab af 2 Sam 14:30-32

Hoe groot is jou saak. Wat is jy bereid om te doen ? 

           Ester is bereid om te sterf - Ester 4:16 ….Kom ek om....
dan kom ek om ........ If I die, I die."
Die Woord vir aanbidding in die N.T  = “Proskuneo” – om neer te val ;  om die knie te buig
In die O.T = “SHAGAH” – Hoof laat sak , Adorasie ; Bewondering ; TO KISS THE HAND.

Joh 4:23 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.
 WARE AANBIDDERS IS DESPERAAT VIR GOD SE AANRAKING
Mat 2:11 En hulle het in die huis gegaan en die Kindjie by Maria, sy moeder, gevind en NEERGEVAL EN HOM HULDE BEWYS. …..

Open7:11 En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en HULLE HET VOOR DIE TROON OP HULLE AANGESIG NEERGEVAL en God aanbid en gesê:

Hoe LAAG is jy bereid om te buig voor GOD sodat Hy jou kan VERHOOG in Sy Heerlikheid
Isa 57:15 Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die VERBRYSELDE EN NEDERIGE VAN GEES, om te laat HERLEWE die gees van die nederiges en te laat HERLEWE die hart van die verbryseldes.

GEBED : HERE STUUR HERLEWING, BEGIN BY MY

No comments:

Post a Comment