Tuesday, 24 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 30

Dag 30 - Wat verhinder jou om in te gaan by die “KONING“
As ons dan die UITNODIGING gekry het ,  wat verhinder ons om die uitnodiging te aanvaar ? Hier volg ‚n paar redes:
1.     Onbelyde sonde –
Isa 59:2 maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.
MAAR !!! ….   1Jo 1:9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

2.     Skuldige gewete –
1Jo 3:21 Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God;
NLT - 1Jo 3:21  Dear friends, if our conscience is clear, we can come to God with bold confidence.
CEV - 1Jo 3:21  Dear friends, if we feel at ease in the presence of God, we will have the courage to come near him.

3.      Onvergewensgesindheid
LEES : Matt 5:23-25   ; Matt 18 :15-17  
WARE AANBIDDERS loop nie met WROKKE en onvergewensgesindheid nie; Hulle probeer altyd verhoudinge herstel want hulle weet dit verhinder hul gebede.
Jak 5:16 Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

4.     Vleeslike begeertes –
      2Ti 2:22 Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit ‘n rein hart aanroep.
LEES OOK : 1 Kor 15:50 ; 1 Thess 5:23

5.      Onkunde –
1Joh 5:18 …. hy wat uit God gebore is, BEWAAR HOMSELF, en die Bose het geen vat op hom nie.
Jak 4:4 Egbrekers en egbreeksters, WEET JULLE NIE dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God.
LEES OOK : 1 Kor 6:9 ; Rom 8:26

6.       Verkeerde verhoudinge in die huis
1Pe 3:7 Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is—sodat julle gebede nie verhinder mag word nie.
7.     Ongeloof –
 Joh 9:38 Toe sê hy: Ek glo, Here! En hy het Hom aanbid.
LEES OOK : Heb 11:6 ;


GEBED: HERE LAAT DAAR NIKS WEES WAT MY VERHINDER OM IN U TEENWOORDIGHEID TE KOM NIE

No comments:

Post a Comment