Tuesday, 24 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 31


Dag 31 - HOE KAN EK DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD INGAAN ?

Ons moet oefen om in die teenwoordigheid van God in te gaan!

(1)                            Herinner jouself gedurig aan die realiteit van God se teenwoordigheid en soek dit op.
Psalm 105:2-5 2 Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade. 3 Roem sy heilige Naam, laat dié wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. 4 Soek hulp
en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid. 5 Julle moet dink aan die magtige dade wat Hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel, (NV)

(2)                            Neem ʼn wilsbesluit om gedurig met God te praat – As jy vergeet Hy is met jou, bely dit en begin weer met Hom kommunikeer – As jy nagelaat het om eers tyd met Hom te spandeer, voor enigiets anders, soek die volgende beste geleentheid.

Psalm 44:8 Ons het God die hele dag deur geprys en sy Naam altyddeur geloof. (NV)
Dan 6:10….soos sy (Daniel se ) gewoonte was…..

(3)                            Doen alles soos vir die Here.
Hier gaan dit weer oor gesindheid, dit moet nie gaan oor wat ek hieruit kan kry nie maar wat God verheerlik en bly maak.
Kol 3:17 En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

(4)                            Neem beheer van jou sinne en laat jou aandag gerig wees tot God –
As ek sy teenwoordigheid opsoek moet ek nie toelaat dat iets my aandag aftrek nie. Neem veral beheer van dwalende gedagte, bid en aanbid doelgerig.
Lees: Kol 3:2  ; Fil 4:4-9 …. Jes 55:8 ….Ps 139:17


(5)                            Maak dit jou doelstelling om ʼn gedurige ondervinding met God te hê–
Ek moet die gesindheid van Jakob hê, as ek in die teenwoordigheid van God wil ingaan.
Gen 32:26 …. "Ek sal u net los as u my seën."
Ex 33:8-10Moses het ingegaan….en die heerlikheid het neergedaal ….net so wag God ook vir jou’ om tyd te maak vir Hom sodat Sy Skekinah-heerlikheid oor jou kan kom.
2 Kron 7:2….die heerlikheid was so groot ,  die Priesters kon nie in die tempel ingaan nie….
Selfs al was God se heerlikheid in die Ou Testament beperk tot ‘n plek was Sy heerlikheid so groot dat  die plek dit nie kon vat nie, hoeveel te meer nie vandag nie …GEBED: HERE EK WIL IN U TEENWOORDIGHEID WEES. No comments:

Post a Comment