Wednesday, 25 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 32

Dag 32 - VRYMOEDIGHEID BY GOD

1 Joh 5:14  -   En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede  verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. (NV)
AMPL - 1Jo 5:14  And this is the confidence (the assurance, the privilege of boldness) which we have in Him: [we are sure] that if we ask anything (make any request) according to His will (in agreement with His own plan), He listens to and hears us.

Heb 4:16 Laat ons dan met VRYMOEDIGHEID na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.
GRIEKS = meta  + parrhēsia = (Meta=gedurig , in herhaling) + parrhesia( Vryheid van spraak , all out spokenness,   frankness, bluntness, publicity;   boldness of speech), confidence, 
MESSAGE - Heb 4:16  So let's walk right up to him and get what he is so ready to give. Take the mercy, accept the help.

VRYMOEDIGHEID GEBASSEER OP SY BLOED en LIGGAAM
Heb 10:19-20 Broers, ons het dus nou DEUR DIE BLOED van Jesus vrye toegang tot die heiligdom,20 en dit op ‘n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is DEUR SY LIGGAAM.

VRYMOEDIGHEID GEBASSEER OP SY PRIESTERSKAP
Heb 10:21-22 En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, 22 laat ons TOT GOD NADER met ‘n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van ‘n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water.

VRYMOEDIGHEID GEBASSEER OP VERBINTENIS en GELOOF
Eph 3:12 In ons verbondenheid met Hom en deur ons geloof in Hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. (NV)
Message - Eph 3:12  When we trust in him, ….
(1)  we're free to say whatever needs to be said,
(2)  bold to go wherever we need to go.
AMPL - Eph 3:12  In Whom, because of our faith in Him, we dare to have the boldness (courage and confidence) of free access (an unreserved approach to God with freedom and without fear).

VRYMOEDIGHEID GEBASSEER OP GOD SE WOORD
2Sa 7:27 Here, Almagtige, God van Israel, U het nadruklik vir u dienaar gesê: ‘Ek sal vir jou ‘n koningshuis vestig,’ en daarom het u dienaar die vrymoedigheid gehad om hierdie gebed tot U te rig.
2Sa 7:27  For You, O Lord of hosts, God of Israel, have revealed this to Your servant: I will build you a house. So Your servant has found courage to pray this prayer to You.
GOD SAID IT, I BELIEVE IT, and CONFESS IT, and that SETTLES IT

GEBED : HERE DANKIE DAT EK VRYMOEDIGHEID HET OM IN U TEENWOORDIGHEID TE KOM

No comments:

Post a Comment