Saturday, 28 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 34

Dag 34 -  Eienskappe van 'n WARE AANBIDDER 1

Kyk of jy aan die volgende eienskappe voldoen ?:

1.    ‘n PERSOONLIKE VERHOUDING MET GOD.
D.w.s IEMAND WAT DIE UITNODIGING aanvaar het want sonder “dit”  is  my en jou aanbidding slegs, leë godsdienstige rituele. Slegs wanneer ons God  KEN(SIEN) vir WIE Hy is en vir WAT Hy doen, kan my aanbidding ‘n realiteit wees.
Ons het reeds gekyk na : Mat 28:17 En toe hulle Hom SIEN, het hulle Hom AANBID;…..
SIEN – Grieks – “eidō”  =  to see ; to know: to be aware of, to behold,  to perceive, to be sure of,  
Kyk na Dawid se raad aan sy seun Salomo:
1 Kron 28:9 9 En jy, Salomo, my seun, jy moet die God van jou vader KEN en Hom DIEN met jou hele hart en met 'n gewillige gemoed, want die Here ondersoek alle harte en ken die bedoeling van elke gedagte. As jy na Hom vra, sal Hy Hom deur jou laat vind, maar as jy Hom verlaat, sal Hy jou vir altyd verwerp. (NV)

NLT - 1Ch 28:9  "And Solomon, my son, GET TO KNOW the God of your ancestors. WORSHIP AND SERVE HIM with your whole heart and with a willing mind. For the LORD sees every heart and understands and knows every plan and thought. If you seek him, you will find him. But if you forsake him, he will reject you forever.

Dit was PAULUS se probleem met die ATHENERS in  Hand 17:23  Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook ‘n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan ‘n onbekende God. HOM DAN WAT JULLE VEREER SONDER OM HOM TE KEN, verkondig ek aan julle.

Paulus moes dit leer by ANANIAS : Sy WOORDE AAN PAULUS:
Hand 22:14  En hy het gesê: Die God van ons vaders het jou voorbeskik OM SY WIL TE KEN en DIE REGVERDIGE TE SIEN en die stem uit sy mond te hoor;

DIT IS OOK HOEKOM JESUS GEKOM HET - 1Joh 5:20  En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het OM DIE WAARAGTIGE TE KEN; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe.
HOE LEER ONS GOD BETER KEN, SODAT ONS HOM BETER KAN AANBID?
·         Bestudeer die WOORD van  GOD– 2 Tim 3:16-17
·         Bid GEDURIG DEUR –
·         SIT onder die GEKLANK van die EVANGELIE
·         LUISTER na ANDER SE PREKE en GETUIENISSE.
·         Deur SY SELFOPENBARING


GEBED: HERE leer my om U TE KEN, OPEBAAR USELF aan my 

Psa 34:9  O fear the Lord, you His saints [revere and worship Him]! For there is no want to those who truly revere and worship Him with godly fear.

Phi 4:6  Do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition (definite requests), with thanksgiving, continue to make your wants known to God.
Phi 4:7  And God's peace [shall be yours, that tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God and being content with its earthly lot of whatever sort that is, that peace] which transcends all understanding shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus.

Eph 6:18  Pray at all times (on every occasion, in every season) in the Spirit, with all [manner of] prayer and entreaty. To that end keep alert and watch with strong purpose and perseverance, interceding in behalf of all the saints (God's consecrated people).

No comments:

Post a Comment