Saturday, 28 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 35

Dag 35 - Eienskappe van 'n WARE AANBIDDER 2

2.  GEDURIGE LOFUITINGE TOT GOD
‘n WARE AANBIDDER is NIE BEPERK ten opsigte TYD, PLEK en OMSTANDIGHEDE NIE; ‘n WARE AANBIDDER , loof en PRYS nie die SLEGS WANNEER DIT GOED GAAN NIE.

a.      GEEN BEPERKING VAN TYD :
‘n Psalm 34:1  Ek sal die Here ALTYD weer prys, sy lof sal ALTYD op my lippe wees. (NV)
Ampl - Psa 34:1  … I WILL bless the Lord AT ALL TIMES; His praise shall CONTINUALLY be in my mouth.
Message - Psa 34:1  I bless GOD every chance I get; my lungs expand with his praise.
Fil  4:4 4 Wees ALTYD bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! (NV)
NKJV - Phi 4:4  Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!
Message-Phi 4:4  Celebrate God all day, every day. I mean, revel in him!

b.      GEEN BEPERKING VAN PLEK
Psalm 48:1 - Die Here is groot! Aan Hom kom al die lof toe hier in die stad van ons God, hier op  Sy heilige berg, (NV)
Psa 48:1  …. GREAT IS the Lord, and highly to be praised in the city of our God! His holy mountain,...

Psa 150:1  Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel!
Message - Psa 150:1  Hallelujah! Praise God in his holy house of worship, praise him under the open skies;

c.       GEEN BEPERKING VAN REDES
Psalm 118:1 1 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie! (NV)
Psa 118:1  O GIVE thanks to the Lord, for He is good; for His mercy and loving-kindness endure forever!

Psa 106:1 Halleluja! Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Psa 106:1  PRAISE THE Lord! (Hallelujah!) O give thanks to the Lord, for He is good; for His mercy and loving-kindness endure forever!
[I Chron. 16:34.]
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LEES: Esra 3:11; Ps 52:9 ; Ps 118: 21; Ps 139:14

Gebed: Dankie Vader dat ek GEDURIG DEUR, LOFUITINGE tot U kan bring en dat niks my verhinder nie.


No comments:

Post a Comment