Monday, 30 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 36

EIENSKAPPE VAN 'n WARE AANBIDDER 3
3. ‘n HART VOL VAN LIEFDE WAT GOD WIL VEREER
Enige aanbidding wat NIE met ‘n hart VOL VAN LIEFDE gepaardgaan nie, is NIE aanbidding nie,    en dit sluit emosionele betrokkenheid in. (Jou emosies moet jou nie dryf nie, maar wanneer jy  God se grootheid en almag besef kan jy nie anders as om emosioneel te raak nie)
MY LIEFDE en AANBIDDING IS NIE HALF-HARTIG NIE
Matt 22:37 37 Jesus antwoord hom: "'Jy moet die Here jou God LIEFHÊ met jou hele hart en met  jou hele siel' en met jou hele verstand. (NV)
Mat 22:37  And He replied to him, You shall love the Lord your God with ALL your heart and with ALL your soul and with ALL your mind.

EK BESEF DAT DIT IS WAT HY VERLANG
Deu 10:12wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te VREES, in al sy weë te wandel en HOM LIEF TE HÊ en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel,
Ampl - Deu 10:12   ….. to fear the Lord your God, [that is] to walk in all His ways, and TO LOVE HIM, AND TO SERVE THE LORD your God with all your [mind and] heart and with your entire being,
GNB - Deu 10:12  …. Worship the LORD and do all that he commands. Love him, serve him with all your heart,
ONS SING ‘n KOORTJIE :
I WILL SERVE THEE, BECAUSE I LOVE THEE
YOU HAVE GIVEN LIFE TO ME
I WAS NOTHING , BEFORE YOU FOUND ME
YOU HAVE GIVEN LIFE TO ME
HEARTACHES AND BROKEN PIECES,
RUINED LIVES ARE WHY YOU DIED ON CALVARY
YOUR TOUCH IS WHAT I LONG FOR
YOU HAVE GIVEN LIFE TO ME

ONS AANBIDDING VERKLAAR “HY ALLEEN” IS GOD
Mat 6:24 Niemand kan twee here dien nie; want òf hy sal die een haat en die ander liefhê, òf hy sal die een aanhang en die ander verag. ….
Mat 6:24  "You can't worship two gods at once. Loving one god, you'll end up hating the other. Adoration of one feeds contempt for the other.  

ONS AANBIDDING HET VOORDELE
Psalm 34:9 9 Julle wat aan die Here behoort, dien Hom! Wie Hom dien, het geen gebrek nie.
Psa 34:9  Worship GOD if you want the best; worship opens doors to all his goodness.

ONS AANBIDDING EN GEHOORSAAMHEID =  BEWYS VAN ONS LIEFDE
1Sam 12:14  If you fear GOD, WORSHIP AND OBEY HIM, and don't rebel against what he tells you. If both you and your king follow GOD, no problem. GOD will be sure to save you.


GEBED: I LOVE YOU LORD, AND I LIFT MY VOICE, TO WORSHIP YOU

No comments:

Post a Comment