Monday, 30 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 37

Dag 37 -  Eienskappe van 'n WARE AANBIDDER 4

4. ‘n LEWE VAN GEBED
Aanbidding beteken GEMEENSKAP en sonder gebed is gemeenskap onmoontlik.
a.      INTIEME TYE VAN GEBED
Mat 6:6  Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.

Message - Mat 6:6  "Here's what I want you to do: Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role-play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense his grace.
LET OP DIE VOLGENDE :
1.   STIL EENSAME PLEK (BINNEKAMER) –
VOLG DIE VOORBEELD VAN  JESUS  - Matt 14:23 23 Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was Hy daar alleen. (NV)
2.   GEEN  “VOORGEE” (No Pretence / No roleplay)
WARE AANBIDDERS is NIE soos die Fariseers - Mat 23:28  So LYK JULLE ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid.

3.   EENVOUD en EERLIKHEID
Joh 4:23  Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die WARE AANBIDDERS die Vader IN GEES EN WAARHEID sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.

4.   ERVAAR SY GENADE
….en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. …… and you will begin to sense his grace.

Heb 4:16  Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en GENADE VIND om op die regte tyd gehelp te word.

b.      GEDURIGE TYE VAN GEBED ( ALTYD en ORAL)
Efes 6:18 18…… Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees.  Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. (NV)
1 Thess 5:17 …….17 Bid gedurig. (NV)
OF EK WERK, en OF EK STAP, OF EK RY, OF WAAR EK OOKAL MAG WEES, IS EK GEDURIG IN GEBED

c.       ‘n LEWE VAN GEBED (  en INTERSESSIE)
2Ti 1:3  Ek dank God, ..wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink,
2Ti 1:3  Every time I say your name in prayer--which is practically all the time--I thank God for you, the God I worship WITH MY WHOLE LIFE ….

GEBED: HERE LEI ONS IN ‘n LEWE van GEDURIGE GEBED

No comments:

Post a Comment