Tuesday, 31 October 2017

40 dae van AANBIDDING - Dag 38

Dag 38 - EIENSKAPPE VAN 'n WARE AANBIDDER 5
5. LEWE VAN GELOOF - AANBIDDING sonder GELOOF beteken niks:
Hebr 11:6 6 As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo (1)dat Hy BESTAAN en (2)dat Hy DIÉ WAT HOM SOEK, BELOON. (NV)
  
AMPL - Heb 11:6  But without faith it is impossible to please and be satisfactory to Him. For whoever would come near to God must [necessarily] believe (1) that God exists and (2) that He is the rewarder of those who earnestly and diligently seek Him [out].

ONS SIEN DIE VERBAND TUSSEN GELOOF en AANBIDDING:
1.       LEWE VAN JAKOB - Heb 11:21 Deur die GELOOF het Jakob op sy sterfbed altwee die seuns van Josef geseën; en HY HET AANBID terwyl hy leun op die knop van sy staf. ….. Heb 11:21  It was by faith that Jacob, when he was old and dying, blessed each of Joseph's sons and BOWED IN WORSHIP as he leaned on his staff.

2.       LEWE VAN ABRAHAM - Gen 22:5  En Abraham sê aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel; ek en die seun wil daarheen gaan OM TE AANBID en DAN NA JULLE TERUGKOM.  LEES OOK -  Heb 11:17  Deur die GELOOF het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer,

1.       AANBIDDERS WEET WIE GOD IS ( DAT HY BESTAAN)
Jer 24:7  En Ek sal hulle ‘n hart gee om My te ken, dat Ek die HERE is; en hulle sal vir My ‘n volk wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees, want hulle sal na My terugkeer met hul hele hart.

2.       AANBIDDERS  WEET HOE OM  GELOOF TE OPENBAAR
a.      DEUR DIE WOORD
Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.
b.      DEUR IN DIE HEILIGE GEES TE BID
Jud 1:20  Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid

3.      AANBIDDER WEET OM TE VRA ( BID) :
Psa 105:4  Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.

Jam 1:6  Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.

4.      AANBIDDERS WEET OM TE VERWAG (ONTVANG)
Matt 21:22 22 As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra." (NV)


GEBED: DANKIE HERE DAT EK KAN BID, GLO en ONTVANG

No comments:

Post a Comment