Sunday, 1 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 7

Dag 7 - HOEKOM AANBID ONS ?

Joh 4:23-24...  Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid." (NV)


Our responsibility as worshippers is to joyfully participate in the response to God’s revelation, 
celebrating who God is, what he has done through Jesus Christ, and all he continues to do today.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hierdie skrifgedeelte beskryf  “HOE” ons moet aanbid… maar hier is egter ‘n ander element waarna ons moet oplet nl:
Daar kom ‘n tyd wanneer die WARE AANBIDDERS…die Vader…sal aanbid… Nêrens lees ons dat God slegs aanbidding soek nie…maar AANBIDDERS. As ons dus die vraag moet vra HOEKOM AANBID ONS….OMDAT GOD JOU AANBIDDING vereis… as God slegs AANBIDDING gesoek het Sou Hy tevrede gewees het met die een of twee wat Hom aanbid, maar God soek  AANBIDDERS...     d.w.s ELKE WEDERGEBORE KIND VAN GOD…..

HOEKOM ?
·      EK IS GESKAPE om te aanbid ; (CREATED for WORSHIP)
Jes 43:7 7 elkeen wat na my Naam genoem word, elkeen wat Ek geskep het tot my eer, wat Ek gevorm het, wat Ek gemaak het. (NV) ………: for I have created him for my glory,
…so ook die berge, heuwels en bome van die veld-Jes 55:12
 ..As ons dit nie doen nie sal die klippe uitroep -  Luke 19:37
 ..die hemel en aarde, die see en alles wat daarin is - Ps 69:34
 
·         EK IS UITGEKIES om te aanbid; (CHOSEN for WORSHIP)
1 Pet 2:9 9 Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk……

·         Ek IS GEROEP   om te aanbid  (CALLED to WORSHIP)
Psalm 95:6 6 Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer……
2 Pet 1:3 3 Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. (NV)

·         Ek HET ‘N OPDRAG  om te aanbid; ( COMMANDED to...)
Openb 14:6-7 -…"Vrees God en gee aan Hom die eer... Aanbid Hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het." (NV)
Psalm 149:2-4 2 Laat Israel hom verheug in sy Maker, laat die volk van Sion jubel oor die Here hulle koning. 3 Laat hulle sy Naam prys met koordanse, laat hulle speel tot sy eer op tamboeryn en lier….

Heb 13:15 Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.

GEBED : Vader volgens Ex 34:14 wil ek geen ander gode aanbid nie, so help my om U alleen te aanbid vir al die regte redes
No comments:

Post a Comment