Monday, 2 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 8

Dag 8 - WAT IS LOFPRYSING?

Ons moet besef dat daar is twee fases van  ons aanbidding, naamlik : 
(1) LOFPRYSING en (2) AANBIDDING.
Alhoewel dit moeilik is om die twee van mekaar te onderskei, wend ons tog hierdie poging aan:

LOFPRYSING = uitdrukking van WAT God gedoen het –
Ps 28:6 ...Aan die Here kom die lof toe, want Hy het my smeek -stem gehoor.
(MESSAGE) -Psa 28:6  Blessed be GOD-- he heard me praying.

AANBIDDING = uitdrukking van WIE God is – Ps 29:2
Psa 29:2 Gee aan die HERE die eer van sy Naam; aanbid die HERE  in heilige sieraad!
Message = Psa 29:2  In awe before the glory, in awe before God's visible power. Stand at attention! Dress your best to honor him!

LOFPRYSING = INSTEMMING TOT die teenwoordigheid van God d.w.s Lofprysing skep die teel-aarde vir ʼn ontmoeting met God:
 Psa 16:8 Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.
Message - Psa 16:8  Day and night I'll stick with GOD; I've got a good thing going and I'm not letting go.

Psa 63:1-4 .....o God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in ‘n dor en uitgedroogde land, sonder water.  Só het ek U in die heiligdom aanskou, om U sterkte en U heerlikheid te sien. Want U goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys. Só sal ek U prys my lewe lank, in U Naam my hande ophef.

AANBIDDING = REAKSIE OP die teenwoordigheid van GodDeut 16:11-En jy moet vrolik wees voor die aangesig van die HERE jou God, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die Leviet wat in jou poorte is, en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat by jou is, OP Psa 16:11  You will show me the path of life; IN YOUR PRESENCE IS FULLNESS OF JOY, at Your right hand there are pleasures forevermore.
DIE PLEK WAT DIE HERE JOU GOD SAL UITKIES OM SY NAAM DAAR TE LAAT WOON.

Hand 2:28 - U het My die weë van die lewe bekend gemaak, U SAL MY VERVUL MET VREUGDE BY U AANGESIG.
 Act 2:28  You have made known to me the ways of life; You will enrapture me [diffusing my soul with joy] with and in Your presence. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GEBED: Here LEER my om U TE LOOF

No comments:

Post a Comment