Monday, 2 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 9

DAG 9 - 2 ELEMENTE VAN LOFPRYSING

LOFPRYSING het 2 ELEMENTE , nl:
(1) GESINDHEID  - d.w.s HOE LYK MY HART ? en
(2) AKSIE -  d.w.s WAT DOEN EK ?

 

Lofprysing behels baie handelinge soos verbale uitdrukkings van bewondering en dank; sang en musiek met instrumente; handeklap en dans, maar selfs hierdie is nie veronderstel om “vertoon” te wees nie. LOFPRYSING IS NIE DIE DOEL NIE, dit is ʼn MIDDEL TOT  ʼn DOEL nl. GEMEENSKAP MET GOD.

Die aanklag teen God se volk, en vandag nog in die kerk is:
Matt 15:8 Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af. (NV)
D.w.s HOE LYK JOU GESINDHEID ( Hoe lyk jou HART)
Ware LOFPRYSING is ‘n saak van nederigheid en opregte toewyding aan God.

DIE GESINDHEID VAN CHRISTUS
Phi 2:5 Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:
Phi 2:5  Let this same attitude and purpose and [humble] mind be in you which was in Christ Jesus: [Let Him be your example in humility:]

DIE GESINDHEID WAT GOD BEHAAG  …. En selfs ANDER
Rom 14:17 Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en BLYDSKAP IN DIE HEILIGE GEES.
Rom 14:18 Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.

NLT - Rom 14:17-18  For the Kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace AND JOY IN THE HOLY SPIRIT.  18  If you serve Christ with this attitude, you will please God. And other people will approve of you, too.

PARTYKEER MOET ONS , ONS GESINDHEID VERANDER
Efes 4:23 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
Ampl - Eph 4:23  And be constantly renewed in the spirit of your mind [having a fresh mental and spiritual attitude],
Message - Eph 4:23  a life renewed from the inside

Gesindheids verandering is partykeer nodig SODAT ek God kan LOOF, maar ander kere kom ‘n gesindheids verandering JUIS OMDAT ek God LOOF en PRYS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


Gebed : Here help my om die na U te kom met die REGTE hart en die regte GESINDHEID

No comments:

Post a Comment