Friday, 13 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag19

Dag 19 - Die 7de Woord vir Lofprysing =  “Tehillah “

Psa 22:3  - Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel!... KJV ....Psa 22:3  But thou art holy, O thou that inhabitest the praises (tehillah’s) of Israel.

Die 7de Woord vir Lofprysing =  “Tehillah “
Tehillah is  ook afgelei van die woord “halal” en beteken “ die sing van ‘halals’, om te sing , “to  laud”;  om te sing saam met musiek , om te sing in die Gees. 

GELOWIGES “MOET” DIE HERE LOOF....DIE DIE REGTE DING
Psa 33:1  o Regverdiges, jubel in die HERE! ‘n Loflied betaam die opregtes. .......AMPLIFIED .... Psa 33:1  REJOICE IN the Lord, O you [uncompromisingly] righteous [you upright in right standing with God]; for praise is becoming and appropriate for those who are upright [in heart].

LOFPRYSING TEN SPYTE VAN GEVOEL/OMSTANDIGHEDE
Isa 61:3 om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ‘n planting van die HERE, tot sy verheerliking.
AMPL - Isa 61:3  To care for the needs of all who mourn in Zion, give them bouquets of roses instead of ashes, Messages of joy instead of news of doom, a praising heart instead of a languid spirit. Rename them "Oaks of Righteousness" planted by GOD to display his glory.

LOFPRYSING IS NIE TYD GEBONDE
Psa 34:1-3 ... Ek wil die HERE ALTYD LOOF; sy lof sal altyddeur in my mond wees.  My siel sal hom beroem in die HERE; die ootmoediges sal dit hoor en bly wees. Maak die HERE saam met my groot, en laat ons saam sy Naam verhef!
Psa 34:1 .... I WILL bless the Lord at all times; His praise shall continually be in my mouth.

DIE “HOEKOM?” VAN LOFPRYSING
1Ch 16:34  Loof die HERE, WANT HY IS GOED, want sy goedertieren -heid is tot in ewigheid; ....Messsage 1Ch 16:34  Give thanks to GOD--HE IS GOOD AND HIS LOVE NEVER QUITS.
1Ch 16:34  O give thanks to the Lord, for He is good; for His mercy and loving-kindness endure forever!

OORWINNING DEUR LOFPRYSING (Sien Selgroep Materiaal Week 1)
2Ch 20:22 En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die HERE ‘n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seïr wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GEBED :  HERE LEER MY OM TE SING MET DIE VERSTAND MAAR  OOK MET DIE GEES volgens 1 Kor 14:15

No comments:

Post a Comment