Tuesday, 10 October 2017

40Dae van AANBIDDING - Dag 17

 Dag 17 -  Die 5 de Hebreeuse woord - "BARAK"

Psa 103:1  ‘n Psalm van Dawid. Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!
Psa 103:2  Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!
Die 5de Hebreeuse Woord = “ Barak”
Barak beteken om neer te buig ; om die Here te sëen in ‘n daad van bewondering . Lofprysing/Aanbidding met jou liggaam

Ps 95:6 ; Kom, laat ons AANBID en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.
Message - Psa 95:6  So come, LET US WORSHIP: bow before him, on your knees before GOD, who made us!
AMPL - Psa 95:6  O come, LET US WORSHIP AND BOW DOWN, let us kneel before the Lord our Maker [in reverent praise and supplication].

1Ch 29:20  And David said to all the assembly, Now adore (praise and thank) the Lord your God! And all the assembly blessed the Lord, the God of their fathers, and bowed down and did obeisance to the Lord and to the king [as His earthly representative].
1Kron 29:20  Daarna het Dawid aan die hele vergadering gesê: Loof (BUIG NEER EN AANBID)nou die HERE julle God. Toe het die hele vergadering die HERE, die God van hulle vaders, geloof; en hulle het gebuig en voor die HERE en voor die koning neergeval.

 Psa 34:1  ... Alef. Ek wil (NEERBUIG en) die HERE altyd loof (AANBID); sy lof sal altyddeur in my mond wees.
MESSAGE - Psa 34:1  I bless GOD every chance I get; my lungs expand with his praise.  
AMPL - Psa 34:1  ..... I WILL bless (BARAK) the Lord at all times; His praise (Tehillah) shall continually be in my mouth.

Psa 96:1-2 Sing tot eer van die HERE ‘n nuwe lied; sing voor die HERE, o ganse aarde! 2 Sing tot eer van die HERE, loof sy Naam, verkondig sy heil van dag tot dag.
Psa 96:1  Sing GOD a brand-new song! Earth and everyone in it, sing!
Psa 96:2  Sing to GOD--worship GOD! Shout the news of his victory from sea to sea,
Rigt  5:2 "Julle moet die Here prys (NEERVAL en HOM LOOF), want leiers het opgetree in Israel, die volk het hulle aangemeld vir die oorlog.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


GEBED :  VADER in Rom 14:11 staan daar geskrywe: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely. HELP ONS NOU ALREEDS OM U TE “BARAK” om neerte buig en U TE LOOF en PRYS en AANBID. 

No comments:

Post a Comment