Wednesday, 1 November 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag39

Dag 39 - Eienskappe van 'n WARE AANBIDDER - 6
6. NEDERIGE GEHOORSAAMHEID AAN DIE WIL VAN GOD.
Net soos JESUS moet ons GESINDHEID en AKSIES( HANDELINGE)  die ware uitdrukking wees van wat dit behels om ‘n WARE AANBIDDER te wees: nl 
Jesus het nie SY WIL gedoen nie  - Joh 5:30    ... maar die wil van Hom wat My  gestuur het. (NV) ...... EK MOET OOK SO WIL 

 Jesus het  gebid in  Matt 6:10 10 LAAT U WIL ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.  ...... EK MOET OOK SO BID
Jesus het Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. (NV) Fil 2:8 …. EK MOET OOK SO GEHOORSAAM WEES
Jesus het DIE VADER op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat die VADER Hom gegee het om te doen. (NV) -  Joh 17:4

WAT IS DIT WAT DIE HERE JOU GEVRA HET OM TE DOEN?
a.      ALGEMENE OPDRAG -  Matt 28:19
Mat 28:19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

b.      SPESIFIEKE OPDRAG -  d.w.s JOU BEDIENING
1Kor 12:28  En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale.

c.       OOMBLIKLIKE OPDRAG - 
Ware aanbidders luister na die INSPRAAK VAN DIE HEILIGE GEES as hulle vir iemand moet bid, of woord gee,  Aalmoese gee. Genees of bevry.
Hand 3:6  Maar Petrus sê: Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan op en loop!

NOU IS DIE VRAAG AAN DIE WARE AANBIDDER :
Luk 6:46  "Watter sin het dit dat julle My aanspreek met 'Here, Here!' en NIE DOEN WAT EK SÊ NIE? (NV)
1 Kor  10:31 31 Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, DOEN ALLES TOT EER VAN  GOD. 

Ongehoorsaamheid is hoogmoed en ons mag nie hoogmoedig, opstandig of  ongehoorsaam wees nie. Gehoorsaamheid is die bewys wat ons lewer DAT ONS GOD WAARLIK LIEFHET.
Joh 14:21 21 "Wie my opdragte het en dit uitvoer—dit is HY WAT MY LIEFHET. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar." (NV)


GEBED :  HERE HELP MY OM U WIL TE DOEN en VIR U TE WYS HOE LIEF EK U HET.?

No comments:

Post a Comment